svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชิงเก้าอี้เอ็มดี ธอส.เดือด “รักษ์-กมลภพ” มาแรง

08 มิถุนายน 2566

เปิด 3 รายชื่อจาก 4 ที่ยื่นสมัครชิงเก้าอี้เอ็มดีธอส. เผย“รักษ์-กมลภพ” ฝุ่นตลบตัวเต็ง ศึกระหว่างคนนอก คนใน ลุ้นรู้ผลภายใน มิ.ย. เตรียมพร้อมรับนโยบายรัฐบาลใหม่

หลังปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ปรากฎว่า มีบุคคลที่ยื่นใบสมัครทั้งหมด 4 คน โดยเป็นคนใน 1 คือนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธอส.

ที่เหลือเป็นคนนอกคือ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด เคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สาย งานปฎิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อีกคนเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธอส.อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสม ก่อนจะเรียกสัมภาษณ์รายบุคคล และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป โดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน เพื่อไม่ให้กระชั้นชิดเกินไปกับรัฐบาลใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรในฐานะประธานกรรมการธนาคาร ธ.อ.ส.เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ยังไม่ได้รายงานมายังคณะกรรมการธนาคารจึงยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีใครบ้างที่ยื่นใบสมัครเข้ามา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK 1 ใน 3 รายชื่อคนนอกที่ยื่นใบสมัครกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหายังไม่ได้นัดวันที่จะเรียกบุคคลทั้งหมดที่ยื่นใบสมัครเข้าไปสัมภาษณ์ เพราะน่าจะยังตรวจสอบคุณสมบัติไม่เสร็จ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า ตนจะได้รับคัดเลือกหรือไม่

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

อย่างไรก็ตามมีกระแสข่าว ตัวเต็งที่จะได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มี 2 คนคือ ดร.รักษ์กับนายกมลภพ ท่ามกลางกระแสการผลักดันจากคนในธอส. เพื่อให้นายกมลภพได้รับคัดเลือก แต่ดร.รักษ์ถูกมองว่า ย้ายที่ทำงานบ่อยเกินไป 

ทั้งนี้ ดร.รักษ์เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดก่อนจะย้ายไปเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย และมาเป็น รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่  1 เมษายน 2564

ขณะที่นายกมลภพ ถือเป็นคนในธอส.ที่ทำงานมาอย่างยาวนานและได้รับการสนับสนุนจากคนในธอส.อีกด้วย เพราะจะรู้งานรู้แนวทางการบริหารภายในองค์กรเป็นอย่างดี

ชิงเก้าอี้เอ็มดี ธอส.เดือด “รักษ์-กมลภพ” มาแรง

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้ธนาคารได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ตํ่ากว่า 50,000 ล้านบาท โดยจะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,893 วันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566