svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 12.56 ล้านคน ได้เริ่มใช้จ่าย 1 เม.ย.นี้

27 มีนาคม 2566

คลังเผย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ยืนยันตัวตนรอบแรก 12.65 ล้านคน เริ่มใช้สิทธิผ่าน “บัตรประชาชน” ได้ 1 เม.ย.นี้ ชี้อีกจำนวน 2 ล้านราย ยืนยันตัวตนได้ผ่าน 3 แบงก์รัฐ และรับสิทธิในเดือนถัดไป

นายพรชัย ฐีระเวช ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 12,565,853 ราย คิดเป็น 86.09% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ กลุ่มดังกล่าวจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

 

ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนและผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,030,967 ราย ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสิน , และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด

ทั้งนี้ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ ได้ดังตารางข้างต้นนี้

การรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามช่วงระยะเวลายืนยันตัวตน

“ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตน และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต”

ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น

สำหรับกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอผู้ผ่านที่ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไป