svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธ.ก.ส. แจงไทม์ไลน์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

24 มีนาคม 2566

ธ.ก.ส. สาขาขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แจงไทม์ไลน์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และวันที่เริ่มใช้สิทธิ ตรวจสอบด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้ ( 23 มีนาคม 2566)  เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,001,438 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย) สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152,829 ราย

ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้ว สามารถยืนยันตัวตนที่ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศได้

ล่าสุด ธ.ก.ส. สาขาขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งไทม์ไลน์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ดังนี้

ช่วงเวลายืนยันตัวตน

  • 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป
  • 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. 66
  • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66
  • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66

ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)

ธ.ก.ส. แจงไทม์ไลน์ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

  • 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 66 การได้รับสิทธิ ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้.

ที่มา: ธกส.สาขาขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ