ระวังมิจฉาชีพอ้างปล่อยกู้พิโกไฟแนนซ์ “คลัง” แนะเช็คข้อมูลก่อน

26 ม.ค. 2566 | 10:45 น.

คลังเตือน! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม ชี้ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแล้วมี 1,097 ราย ให้สินเชื่อสูงสุด 1 แสนบาท

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์” แล้วทั้งสิ้น 1,097 ราย กระจายใน 76 จังหวัด วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 -100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน

 

ทั้งนี้ จากปัญหา Covid-19 และปัญหาอื่น ๆ อาจทำให้ประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจนเปิดโอกาสให้มีผู้เชิญชวนประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยมักจะอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง และส่วนใหญ่มักเป็นการแอบอ้าง ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ถูกหลอกแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่ตนจะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ “www.1359.go.th

“ขอย้ำว่า การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือเงินค้ำประกันใด ๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น”

สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน ได้แก่

  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
  • เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
  • กรณีที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งเบาะแสร้องทุกข์เกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359 ในวันและเวลาราชการ