สนง.สลากฯ ผนึก 10 หน่วยงาน ใช้ทุกกฎหมายจับแพลตฟอร์มหวยออนไลน์

11 มกราคม 2566

สนง.สลากฯ พร้อมใช้ทุกฐานความผิดจากทุกกฎหมาย แก้ปัญหาหวยเกินราคา-แพลตฟอร์มออนไลน์ ผนึกกว่า 10 หน่วยงาน วางกรอบแนวทางร่วมกัน ปลื้ม "สลากดิจิทัล" ผลตอบรับดี จ่อเพิ่มจำนวนอีก

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การดำเนินการแก้ปัญหาสลากเกินราคา และแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น สำนักงานสลากฯ จะมีการดำเนินการอย่างจริงจังในทุกฐานความผิดจากทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

โดยได้มีการประชุมร่วมกับ 10 หน่วยงาน ไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อวางกรอบแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งจากนี้ไปจะเห็นการดำเนินคดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 

 • กรมสรรพากร 
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 • กรมการปกครอง 
 • สำนักงานอัยการสูงสุด 
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • สำนักงาน ปปง. 
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 • สำนักงานคณะกรรมการ
 • คุ้มครองผู้บริโภค 
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

"ในส่วนของการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง ของสำนักงานสลากฯ ขอยืนยันว่า เป็นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอน มีการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 สลากทุกใบเป็นของตัวแทนรายย่อยและทุกใบราคา 80 บาท"

 

ขณะที่การจำหน่ายสลากดิจิทัล งวด 17 มกราคม 2566 ซึ่งมีจำนวนสลากมากถึง 17,129,000 ใบ เป็นสลากของตัวแทนรายย่อย 34,258 ราย ได้รับความสนใจจากซื้อสลากเป็นอย่างมาก สลากขายหมดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ซื้อเลือกซื้อเลขที่ต้องการได้ในราคาไม่เกิน 80 บาท  

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 สำนักงานสลากฯ จะเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อสลากราคา 80 บาท ปัจจุบันรูปแบบการขายสลากในราคา 80 บาท มีหลากหลายมากขึ้น ทั้งขายผ่านแอปเป๋าตัง และจุดจำหน่ายโครงการสลาก 80 ซึ่งขณะนี้กระจายอยู่เกือบ 2,000 จุดทั่วประเทศมีจำนวนสลากมากกว่า 2 ล้านใบ