svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

BBIK แจงบิ๊กล็อต 3 ผู้บริหารเฉียด 300 ล้าน แค่ปรับเพื่อประโยชน์ภาษี

07 กุมภาพันธ์ 2566

BBIK แจงรายการหุ้น Big Lot ของ 3 ผู้บริหารกว่า 2.15 ล้านหุ้น มูลค่าเฉียด 300 ล้านบาท แค่ปรับโครงสร้างถือครองหุ้น เพื่อประโยชน์ทางภาษี และรองรับแผนเพิ่มทุน

 

รายงานข่าวจาก บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK  ชี้แจงว่ารายการขายหุ้นบิ๊กล็อตของ 3 ผู้บริหาร 2,153,000 หุ้น มูลค่าเฉียด 300 ล้านบาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10% รองรับหุ้น Dilute หลังแผนเพิ่มทุน คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส1/2566

BBIK เผยการทำ Big Lot จำนวน 2,153,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 139 บาท หรือคิดเป็น 2.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยการโอนหุ้นระหว่างกัน แต่ยังคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ 52.56% เช่นเดิม โดย 3 ผู้บริหาร ได้แก่ นาย พชร อารยะการกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บลูบิค กรุ๊ป , นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 และ นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ กรรมการบริษัทฯ ได้โอนหุ้นบริษัทฯ ให้แก่บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

 

ซึ่งหลังทำรายการ Big Lot ที่ผ่านมา ส่งผลให้การถือครองหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 27.5% ในขณะที่สัดส่วนการถือครองหุ้นของนายพชร ลดลงจาก 16.86% เป็น 15.01% นายปกรณ์ ลดลงจาก 10% เป็น 9.78% และ นายพิพัฒน์จาก 0.70% เป็น 0.62% ตามลำดับ ทั้งนี้ จากการการถือครองหุ้นเกิน 25% ของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทำให้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 10% จากเงินปันผลที่ได้รับจาก BBIK นั่นเอง

ในส่วนของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีผู้ถือหุ้น คือ นายพชร นายปกรณ์ และนายพิพัฒน์ ในสัดส่วน 61.50%, 35.90% และ 2.60% ตามลำดับ หรือรวมกันทั้งสิ้น 100% 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ BBIK  ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2565

 

  • บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  ถือหุ้น 25.00%
  • นาย พชร อารยะการกุล  ถือหุ้น 16.86%
  • นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ถือหุ้น 10.01%
  • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 5.11%
  • BNY MELLON NOMINEES LIMITED ถือหุ้น 4.92%
  • น.ส. วรรษมน อารยะการกุล ถือหุ้น 3.68%
  • นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ ถือหุ้น 3.46%
  • บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 3.25%
  • นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ ถือหุ้น 3.18%
  • นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล ถือหุ้น 2.83%