svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'หมอเสริฐ-ลูกสาว'ควัก 505 ล้าน ลุยเก็บ BDMS

22 มกราคม 2566

"ปราสาททองโอสถ" หมอเสริฐ - ลูกสาว ทุ่มกว่า 505 ล้านบาท สะสมหุ้น BDMS ช่วง 3- 17 ม.ค.66 กว่า 16.79 ล้านหุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 30.12 บาท ขยับพอร์ตเพิ่มเป็น 17.98%

 

จากข้อมูลรายงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแบบแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59) พบว่าครอบครัว "ปราสาททองโอสถ" ใช้เงินราว  505.89 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ( วันที่ 3-17 ม.ค.2566) จำนวนทั้งสิ้น 16,793,400 หุ้น  โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 30.12 บาท ขยับพอร์ตเพิ่มเป็น17.98% ( จากเดิม 17.85%) โดยเป็น

การซื้อของ นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ( หมอเสริฐ ) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1 ของ BDMS จำนวน 9,910,000 หุ้น วงเงิน  300.07 ล้านบาท เฉลี่ยหุ้นละ  30.28 บาท ส่งผลให้ล่าสุด นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น BDMS  รวมทั้งสิ้น 2,038,536,440 หุ้น หรือสัดส่วน 12.83% ( จากวันที่ 15 ก.ย.65 ถือหุ้น 2,028,626,440 หุ้น สัดส่วน 12.77% )

 

นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เข้าซื้อหุ้น BDMS ทั้งสิ้น  6,883,400 หุ้น วงเงิน 205.816 ล้านบาท เฉลี่ยที่หุ้นละ  29.90 บาท และส่งผลให้ล่าสุดนางสาว ปรมาภรณ์  ถือหุ้น BDMS  รวมทั้งสิ้น  818,936,710 หุ้น  สัดส่วน 5.15% ( จาก ณ วันที่ 15 ก.ย.65 ที่ถือจำนวน 807,377,610 หุ้น  สัดส่วน    5.08% )  รายละเอียดดังนี้

 

การเข้าซื้อหุ้น  BDMS โดย นายปราเสริฐ ปราสาทองโอสถ

 

     ครั้ง  วันที่  จำนวนที่ซื้อ(หุ้น)ราคา/หุ้น (บาท) มูลค่า (ล้านบาท )

 

 • 1    10/1/66    3,500,000   30.75     107.63
 • 2    11/1/66    3,050,000   30.25     92.35
 • 3    12/1/66    3,360,000   29.79   100.09 

 

การเข้าซื้อหุ้น  BDMS โดยนางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ


ครั้ง  วันที่ จำนวนหุ้นที่ซื้อ ราคา/หุ้น (บาท)มูลค่า(ล้านบาท )

 • 1    3/1/66   680,000   29.25     19.89
 • 2    3/1/66   680,000   29.25    19.89  
 • 3    3/1/66   400,000   29.25    11.70
 • 4   10/1/66  160,000   30.75     4.92
 • 5    10/1/66  160,000   30.75    4.92
 • 6.   10/1/66  162,000   30.75    4.98
 • 7.    11/1/66  650,000  30.50    19.83
 • 8.   11/1/66   274,400  30.00     8.23
 • 9.   11/1/66   650,000  30.50    19.83
 • 10. 11/1/66  498,000   30.00    14.94
 • 11. 11/1/66  300,000    30.00     9.00
 • 12   11/1/66  256,000   30.50    7.81
 • 13   17/1/66  670,000   29.75    19.93
 • 14   17/1/66  670,000   29.75    19.93
 • 15    17/1/66 673,000   29.75     20.02

 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส ( ASPS)ให้ความเห็นว่าการเข้ามาสะสมหุ้นของผู้บริหาร อาจเป็นสัญญาณว่า ราคาหุ้นปัจจุบันยังน่าสะสม เมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารก็เป็นได้ ซึ่งถือเป็น Sentiment ที่ดี และอาจหนุนราคาหุ้นให้ขยับขึ้นในระยะถัดไปได้เช่นกัน

ASPS มีมุมมองบวกต่อหุ้น BDMS จากปัจจัยหนุนเฉพาะตัว รับกระแสนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาฉีดวัคซีน ให้ราคาเป้าหมาย 34.25 บาท แนะ" ซื้อ"   

ราคาหุ้น BDMS  วันที่ 20 มกราคม 2566 ปิดที่ 30.00 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ -0.83% มูลค่าการซื้อขาย 633.95 ล้านบาท

 

'หมอเสริฐ-ลูกสาว'ควัก 505 ล้าน ลุยเก็บ BDMS 'หมอเสริฐ-ลูกสาว'ควัก 505 ล้าน ลุยเก็บ BDMS 'หมอเสริฐ-ลูกสาว'ควัก 505 ล้าน ลุยเก็บ BDMS