ประกันสังคม เพิ่มช่องทางนายจ้างชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment อัพเดทจุดใดบ้าง

18 ส.ค. 2565 | 00:38 น.

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัพเดทล่าสุดมีที่ไหนบ้าง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การดำเนินงานเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

โดยนายจ้าง สามารถส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านบริการ Page To Page เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 22.30 น. ของแต่ละวัน 
 

สำหรับการใช้บริการชำระเงินฯ นี้ นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile และนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลต้องสมัครใช้บริการ BAAC Corpoate Banking กับธนาคารก่อน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) และตรวจสอบการชำระเงินสมทบได้ทันทีจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครใช้บริการและการใช้งานระบบของธนาคารได้ที่ Call Center 02-555-0555

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคาร และหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 14 แห่ง ได้แก่ 

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด 

สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่

 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารดอยซ์ แบงก์
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

 

 

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางนายจ้างชำระเงินสมทบผ่าน e-Payment อัพเดทจุดใดบ้าง

 

 

หากนายจ้าง มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร.1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม