svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดทสิงหาคม 65 ธนาคารออมสิน - ทิสโก้ ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

05 สิงหาคม 2565

ธนาคารออมสิน -ธนาคารทิสโก้ ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เช็คเลยวัน - เวลาใด กระทบการทำธุรกรรมประเภทไหนบ้าง

วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2565 ธนาคาร 2 แห่งประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อทำการพัฒนาการให้บริการ โดยธนาคารทั้ง 2 แห่งประกอบไปด้วย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารทิสโก้ ซึ่งช่วงเวลาที่จะปิดบริการนั้นจะเป็นช่วงไหนบ้าง กระทบกับการทำธุรกรรมใด "ฐานเศรษฐกิจ"ขอรวบรวมข้อมูลมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน แจ้งว่าจะปิดระบบงานชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 2 วัน 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 และวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ซึ่งในช่วงวันและเวลาที่ทำการปิดปรุงระบบจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบช่วงเวลา และ ธุรกรรมที่ไม่สามารถทำได้ดังนี้

 

 • วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 23.30 น. ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2565 เวลา 08.30 น.
 • วันที่ 6 ส.ค. 2565 เวลา 23.30 น. ถึงวันที่ 7 ส.ค. 2565 เวลา 08.30 น.
   

สำหรับช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้มีดังนี้

 • บริการถอนเงินสดผ่าน MyMo MyCash
 • บัตรเดบิตธนาคารออมสินไม่สามารถใช้งานได้ทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 • ทำรายการทุกประเภทผ่านตู้ ATM ADM VTM ธนาคารออมสิน

 
 

 • บริการโอนเงินจากตู้ ATM ทุกธนาคารเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
 • บัตรเครดิต บัตรเงินสด ธนาคารออมสินไม่สามารถทำรายการผ่านตู้ ATM และ ADM ของต่างธนาคาร 

 

 

ธนาคารออมสิน ปิดระบบงานชั่วคราว
 

ธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้ แจ้งงดให้บริการชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในวันที่ 6 ส.ค. วันที่ 20 ส.ค. และ วันที่ 28 ส.ค. โดยบริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ประกอบไปด้วย

 

วันที่ 6 ส.ค. เวลา 00.01 - 04.00 น. 

 • งดให้บริการ TISCO My Wealth
 • งดให้บริการ ATM (เฉพาะรายการ Promtpay Registratation และPromptPay Transfer )
   

วันที่ 20 ส.ค. 65 เวลา 00.01 - 08.30 น. 

 • งดให้บริการ TISCO Promtpay
 • งดให้บริการ ATM (เฉพาะรายการ Promtpay Registratation และPromptPay Transfer )
   

วันที่ 28 ส.ค. 65 เวลา 00.01 - 05.00 น.

 • งดให้บริการ ATM
 • งดให้บริการ TISCO PromptPay
 • งดให้บริการ TISCO My Wealth (เฉพาะรายการPromptPay Interbank ,Promtpay Registratation ,Transaction Verification)

 

ธนาคารทิสโก้ แจ้งงดให้บริการชั่วคราว