Zipmex เร่งเจรจา Babel-Celsius สางปัญหาเงินฝากกว่า 1.8 พันล้าน

21 กรกฎาคม 2565

Zipmex ชี้แจงตัวเลขสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากกับ Babel และ Celsius สองคู่ค้าทางธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง มูลค่ารวม 53 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 1,880 ล้านบาท ยันพร้อมดำเนินการในทุกช่องทาง รวมถึงการระดมทุน ดำเนินการตามกฎหมาย หรือปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อเร่งแก้ปัญหา  

21 ก.ค. 65 บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลง คำชี้แจงอย่างเป็นทางการ กรณี ประกาศระงับการฝากถอนเงินบาทและคริปโต เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ซึ่งสร้างความตระหนกแก่บรรดาผู้ลงทุน และกระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลออกมาเคลื่อนไหวขอให้บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้

 

คำชี้แจงอย่างเป็นทางการของซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) มีเนื้อหาระบุว่า  

 

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซิปเม็กซ์ได้มีการปรับแผนการเงินของบริษัทฯ ให้รัดกุม และได้มีการถอนเงินทุน และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท ที่เคยฝากไว้กับคู่ค้าทางธุรกิจออกมา ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านมั่นใจว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในเร็ววัน

 

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้รับสาร เกี่ยวกับ ตัวเลขการฝากระหว่างซิปเม็กซ์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ดังต่อไปนี้

  • การฝากกับ Babel ที่ 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การฝากกับ Celsius ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การแก้ไขสถานการณ์

ขณะนี้ ซิปเม็กซ์ได้หารือกับทาง Babel อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินทางเลือกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนของซิปเม็กซ์ ใน Celsius ทางบริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงส่วนน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินทุนของบริษัทมาใช้ในการจัดการความเสียหายส่วนนี้ รวมถึงบริษัทฯ ยังคงมีการหารือร่วมกับทาง Celsius อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

 

การดำเนินการหลังจากนี้

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการในทุก ๆ ช่องทาง รวมถึงการระดมทุน การดำเนินการตามกฎหมาย หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่

 

ซิปเม็กซ์ยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับบริการ Trade Wallet แต่อย่างใด และยังคงเปิดให้บริการต่อไปตามปกติ ซึ่งบริการนี้รวมถึงการฝาก และถอนสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของซิปเม็กซ์

 

ในส่วนของบริการ ZipUp+ ซึ่งถูกระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวในขณะนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการการโอนของ Z Wallet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ทางบริษัทฯ ขอแสดงความจริงใจต่อทุกท่านผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ตลอดจนบริษัทฯ จะอัปเดตข่าวสาร และความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอเรียนว่าบริษัทฯได้มีการเข้าหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างใกล้ชิด

 

ซิปเม็กซ์ขอขอบพระขอบคุณทุกท่านสำหรับความอดทน และการสนับสนุนที่มีให้บริษัทฯ เสมอมา ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในทุกช่องทางของ Zipmex Official ตามปกติ และทางบริษัทฯ จะมีการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นเร็ว ๆ นี้

 

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะทำกุกวิถีทางอย่างถูกต้องตามหลักการการดำเนินธุรกิจทุกประการ และจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

คำชี้แจงอย่างเป็นทางการของซิปเม็กซ์ ณ วันที่ 21 ก.ค.2565