svasdssvasds

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

17 ก.ค. 2565 เวลา 22:05 น. 7.2k

รอซื้อเลย! หุ้นกู้ 13 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผลตอบแทน 2.80 - 5.75% ต่อปี เปิดขายตั้งแต่ 18 กรกฏาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาดการณ์ว่าปี 2665 หุ้นกู้ออกใหม่จะทะลุ 1 ล้านล้านบาทเป็นปีที่ 3 และมีโอกาสแตะระดับ 1.2 ล้านล้านบาท  จำนวนนี้เป็นการออกหุ้นกู้ทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดอายุประมาณ 734,174 ล้านบาท ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรก ( ม.ค.- มิ.ย.65) มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอนประมาณ 407,695 ล้านบาท และสาเหตุสำคัญยังเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อล็อกต้นทุนจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น  โดยในช่วง 2 เดือน ก.ค.-ส.ค.พบว่ามีหุ้นกู้ที่ยื่นขอเสนอขายแล้วไม่น้อยกว่า 36,000 ล้านบาท 

 

สำหรับหุ้นกู้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนจองซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิงหาคม 65 ( 18 ก.ค.-31  ส.ค. 65 ) อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 2.80 - 5.75% ต่อปี ตามลำดับความเสี่ยง "การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "ของหุ้นกู้   ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนการลงทุนของ ก.ล.ต. โดย "ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล"  ได้รวบรวมให้แล้ว  มีดังนี้

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

หุ้นกู้ บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น  (AQUA) เตรียมเสนอขายมูลค่า 1,000 ล้านบาท  อายุหุ้นกู้ 2 ปี  ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อวันที่ 18-20 ก.ค. 65 

 

หุ้นกู้ AQUA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในอันดับ “BBB-” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=434649

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ(SIRI)  เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 2569 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (มิใช่ผู้เยาว์)  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 19 - 21 ก.ค.65 ดังนี้

 

 • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00%ต่อปี  มูลค่าเสนอขาย 1,000 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อผ่านแอป" CIMB Thai  Digital Banking" ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 4 ปีอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่านแอป"เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น  จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.แสนสิริ  (SIRI)  ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=429043
 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เสนอขายตราสารด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย อายุของตราสาร 10 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21- 26 ก.ค.65   

 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ AA(tha) และ อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ AAA(tha) จัดโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=427967&SD=

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

หุ้นกู้บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขายให้กับบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  เป็นหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท  เปิดให้จองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 ก.ค. 65  

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=426002&SD=

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

บมจ.ซีพี ออลล์  (CP ALL) เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย [3.65 – 3.80]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+"  จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

 • ช่วงที่ 1 : วันที่ 1 - 3 ส.ค. 65  สำหรับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL17PA   จำนวนจองซื้อ  ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ และจำนวนสูงสุด จองได้ไม่เกินจำนวนหุ้นกู้ CPALL17PA 
 •  ช่วงที่ 2 : วันที่ 17- 19 ส.ค. 65  สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ และผู้ลงทุนสถาบัน) จองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ซีพี ออลล์  (CP ALL) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=436727

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ( SAWAD) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยเปิดจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 65

 

อายุหุ้นกู้  3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.90% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  ( SAWAD) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=429729&SD=0108256503082565

 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เตรียมออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

 

 • หุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศภายหลัง ขายผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet
 • หุ้นกู้รุ่นอายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.60 – 3.75% ต่อปี 
 • หุ้นกู้อายุ 8 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณ 3.79 – 4.14% ต่อปี

 

ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนที่แน่นอนของหุ้นกู้แต่ละรุ่นจะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  หุ้นกู้ CPF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65  คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5 และ 8-9 ส.ค. 65 โดยรุ่นอายุ 6 ปี และ 8 ปี จำหน่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  8- 10 ส.ค.65   อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ " BBB+"
จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  (TPIPP)ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=444369

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  8 – 10 ส.ค.65
 
ทั้งนี้หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ /อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable " จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY)  ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=441341

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+  จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65
ดังนี้

 

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย [ยังไม่ประกาศ ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [ ยังไม่ประกาศ]% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [ยังไม่ประกาศ ]% ต่อปี

 

จำนวนการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 - 11 ส.ค. และ 15 ส.ค.65 

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  (TRUE) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=441741

 

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

 

บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์  (BRR) เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-16 ส.ค. 65ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ / ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์  (BRR) ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=441000&SD=

 

หุ้นกู้13 บจ. ดอกเบี้ย 2.80-5.75% เปิดจองซื้อ18 ก.ค.- ส.ค.นี้

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 - 23 ส.ค. 65   อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65  แบ่งเป็น

 

 • ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
 • ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี

 

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=443284

 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)  เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี  และหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี   (อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ) จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ “A-” และมีอันดับเครดิตองค์กร “A” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จัดโดย บริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65  คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคมนี้

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ของ GULF ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป แบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท 

 

ส่วนหุ้นกู้อีก 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท  


อ่านเพิ่มเติม: หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  (GULF) ได้ที่  https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=438911


 
อ้างอิงที่มา  :  สมาคมตราสารหนี้ไทย Thai BMA , ก.ล.ต.

 

 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด