ธ.ก.ส.ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล กู้รายละ 3 ล้าน เช็คเงื่อนไขด่วน

15 ก.ค. 2565 | 19:02 น.

ธ.ก.ส.ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล ปล่อยกู้รายละ 3 ล้านบาท หลังเติมทุนกว่า 3,000 ล้านบาท หนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลดต้นทุนการผลิต เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติรายละเอียดที่นี่

ธ.ก.ส.ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล หลังเติมทุนกว่า 3,000 ล้านบาท จากกรณีที่ ธ.ก.ส.เปิดโครงการ ธ.ก.ส. โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรผู้ผลิตกุ้งทะเลไปแล้ว 12 ล้านบาท  จึงได้ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 (เพิ่มเติม)

 

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล ด้วยการเพิ่มวงเงินกว่า  3,000 ล้านบาท  สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขกู้เงิน ดังนี้

  • รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • ชำระคืนภายใน 10 ปี
  • นับจากวันที่ทำสัญญา ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2569

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายคน MRR ต่อปี
  • สำหรับผู้กู้นิติบุคคล MLR ต่อปี โ
  • ดยเรียกเก็บจากผู้กู้ MRR – 3 หรือ MLR – 3 ตามประเภทของผู้กู้ (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี และ MLR เท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปี)
  • และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี กำหนดการชำระคืนภายใน 10 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 12 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ย MRR / MLR ตามประเภทลูกค้า เพื่อเสริมสภาพคล่องในการลงทุน ทั้งการผลิตและส่งออกกุ้งให้กับเกษตรกร ช่วยลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก

 

 

ธ.ก.ส.ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล

ขณะที่ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องด้วยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านอาหาร พลังงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้งทะเล ทำให้การผลิตและส่งออกกุ้ง ทั้งขนาดและปริมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด

 

จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยและลดต้นทุนการผลิตด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์ม เป็นต้น ธ.ก.ส. จึงได้ขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้เข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างไม่เป็นธรรม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่น

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 555 0555.