เดือนก.ค.ธนาคารเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เช็คเลยมีแบงก์ไหนบ้าง

07 ก.ค. 2565 | 23:12 น.

อัพเดทเดือนกรกฎาคม 65 ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB -ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ธ.ก.ส.-ธนาคารกสิกรไทย-ธนาคารกรุงเทพ -ธนาคารออมสิน เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาการบริการ เช็คเลยกระทบการทำธุรกรรมวัน - เวลาใดบ้าง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลจากธนาคารต่างๆที่ประกาศแจ้งลูกค้าว่าจะปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ โดยล่าสุดพบว่ามีธนาคารหลายแห่งที่เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.),ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน โดยจะทำการพัฒนายกระดับในส่วนไหนบ้าง กระทบกับการทำธุรกรรมอะไร  ในวัน และ เวลาใดบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการว่าจะมีการปรับปรุงระบบชั่วคราวของ "SCB Connect" และ"แอปพลิเคชันแม่มณี" รวมไปถึง "SCB EASY App" ซึ่งในช่วงที่ปรับปรุงจะไม่สามารถใช้บริการได้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบวัน -เวลา ทั้งหมดได้ที่นี่ 

 

SCB Connect 
SCB Connect ขอแจ้งปิดปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. - 23:00 น. โดยจะทำการเพิ่มบริการใหม่ “บริการช่วยเตือน” ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยเตือนจ่าย เตือนออมเงิน และแจ้งเตือนในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ให้สามารถเริ่มต้นใช้งานง่าย ๆ ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 

ขั้นตอนการเริ่มใช้งานบริการช่วยเตือน
1. ไปที่ เมนูหลัก
2. เลือก จัดการข้อมูล
3. เลือก การรับข้อมูลข่าวสาร
4. เลือก บริการช่วยเตือน
 

 

แอปพลิเคชันแม่มณี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า ธนาคารขอแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชันแม่มณี ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบในวันที่ 8-9 ก.ค.นี้ ซึ่งช่วงเวลาที่ปรับปรุงจะมีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:00 – 24:00 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 – 02:00 น.

 
ทั้งนี้ลูกค้าจะสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันแม่มณีได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

 

SCB EASY App 
ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบ SCB EASY App ดังนั้นธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 - 04:30 น.    ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้
 • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:00 - 04:30 น.ลูกค้าไม่สามารถเข้า SCB Easy Application ได้

 
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวได้ตามปกติ
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแจ้งปิดปรับปรุง "เครื่องรับจ่ายเงิน/รับฝากเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม / ซีดีเอ็ม / อาร์เอทีเอ็ม), ระบบโมบาย / อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง" ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

 

 • ในวันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 02.30 ถึง 03.00 น.
 • วันที่ 10 ก.ค. 65 เวลา 00.15 ถึง 01.00 น. และเวลา 02.35 ถึง 03.35 น.

 
โดยบริการที่มีผลกระทบและจะไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวดังนี้

1. ระบบโมบายแบ๊งค์กิ้ง (Krungsri Mobile Application)
2. ระบบอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (www.krungsrionline.com)
3. ระบบโมบาย kept by krungsri
4. เครื่องรับจ่ายเงิน/รับฝากเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม / ซีดีเอ็ม / อาร์เอทีเอ็ม)
• บัตรเครดิต/เดบิต ของธนาคารกรุงศรีฯ ไม่สามารถใช้งานได้
• บัตรเครดิต/เดบิต ของธนาคารอื่นๆ สามารถใช้งานได้ปรกติ

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธ.ก.ส.แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 22.00 - 23.00 น. (รวมเวลาหยุดให้บริการ 1 ชั่วโมง) โดยในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 02-555-0555

 

ธ.ก.ส.แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

 

 

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย ประกาศปิดให้บริการ PromptPay International transfer ชั่วคราว โดยจะปิดปรับปรุงระบบ เพื่อยกระดับการให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2565 เวลา 22.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 เวลา 06.00 น. โดยการปรับปรุงดังกล่าว จะส่งผลกระทบดังนี้

 • ลูกค้าไม่สามารถรับโอนเงินต่างประเทศผ่าน PromptPay International ได้
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนเงินผ่าน PromptPay International ได้
 • ลูกค้าจะสามารถใช้บริการ PromptPay International ได้อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 เวลา 06:00 น.

 

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศปิดให้บริการ PromptPay International transfer ชั่วคราว

 

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ประกาศว่าเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 จึงของดให้บริการบางประเภทชั่วคราวในช่วงเวลาดังนี้


ตั้งแต่เวลา 01.00 น. - 07.00 น.

 • บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ตั้งแต่เวลา 02.30 น. - 06.00 น.

 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
 • บริการตัวแทนธนาคาร
 • บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องบัวหลวงรับฝากเงินสดอัตโนมัติ และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ
 • บริการบัวหลวงโฟน
 • บริการ SMS
 • บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • บริการ e-Wallet และ QR Payment
 • ผู้ถือบัตรเดบิต บัตร Prepaid บัตร Fleet และบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถทำธุรกรรมทุกประเภทผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากธนาคารกรุงเทพ ต่างธนาคาร และธนาคารในต่างประเทศ
 • บริการ Corporate iCash ไม่สามารถเรียกดู statement ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

 

ธนาคารกรุงเทพเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
 

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 01.00 - 08.00 น. โดยระหว่างที่ทำการปรับปรุงจะไม่สามารถใช้งานช่องทางและบริการต่างๆได้ สามารถตรวจสอบได้ดังภาพด้านล่าง 

ธนาคารออมสิน เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว