สกัด "เลี่ยงภาษี-ฟอกเงิน" ข้ามประเทศ "ครม.เห็นชอบ" จับมือชาติในเอเชีย

05 ก.ค. 2565 | 09:12 น.

มติครม.ล่าสุด เดินหน้าสกัดการเลี่ยงภาษี-ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมโครงการของ OECD แลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีกับประเทศในเอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ 

วันที่ 5 ก.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน "โครงการ The Asia Initiative" โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดย Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD 

 

สาระสำคัญของโครงการ The Asia Initiative จะเป็นการดำเนินตามมาตรฐานสากลด้านความโปร่งใสทางภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาหลบเลี่ยงภาษีและทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผ่านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งในส่วนของการกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใสทางภาษี การร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บภาษีในเอเชีย การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงพหุภาคี (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters :MAC) ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

 

ทั้งนี้ โครงการ The Asia Initiative จะมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 2565-2569 โดย Global Forum ได้เชิญประเทศสมาชิกในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้  โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือการได้ยกระดับการดำเนินการด้านแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งส่วนของแบบร้องขอ ข้อมูลการเงินแบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืนประเทศไทยในการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศตามมาตราฐานสากล รวมถึงได้ศึกษานโยบายและมาตรการบริหารการจัดเก็บภาษี การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย