"สินมั่นคง"ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิด

18 พ.ค. 2565 | 03:55 น.

บมจ.สินมั่นคงประภันกัย (SMK) เผยยื่นหนังสือขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา หวังปรับโครงสร้างทุน- หนี้ หาผู้ร่วมทุนใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินไหมผู้เอาประกันภัยโควิด-19

นายเรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสินมั่นคงประภันกัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความยินยอมให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำร้องฯไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่านมา

 

สาระสำคัญ คือ บริษัทเสนอตัวเป็นผู้จัดทำแผนฯ ซึ่งมีแนวทางเบื้องต้นคือ 

 

  • การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน
  • ศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการที่กฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

 

รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล โดยบริษัทจะดูแลค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ

 

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP เหตุไม่ส่งงบ

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท. ได้แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย SP ในหุ้น SMK รวมถึงหุ้นบมจ.กรุ๊ปลีส (GL), หุ้น บมจ.แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น  ( MAX) และหุ้น บมจ.โพลาริส แคปปิตัล ( POLAR ) เนื่องจากไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2565

\"สินมั่นคง\"ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิด

\"สินมั่นคง\"ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิด