ธ.ก.ส.แฉพฤติกรรมมิจฉาชีพ เตือนระวังถูกแอบอ้างเรียกเก็บเงิน

03 มี.ค. 2565 | 03:50 น.

ธ.ก.ส.แฉพฤติกรรมมิจฉาชีพหลอกลวง เตือนลูกระวังการให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรมที่แอบอ้างช่วยชำระหนี้และขอข้อมูเพื่อทำธุรกรรมในนามบริษัท ย้ำอย่าด่วนติดต่อกลับ อย่าให้ข้อมูล หากพบเห็นการแอบอ้างหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ธ.ก.ส.ด่วน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ด้วยมีมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อในนามบริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ได้จัดส่งเอกสารมายังธนาคาร พร้อมข้อมูลสินเชื่อของลูกค้า ธ.ก.ส.และมิใช่ลูกค้า ธ.ก.ส.โดยให้ธนาคารดำเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ซึ่งอ้างว่ามีเงินในบัญชีมากกว่า 97 ล้านยูโร เพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าธนาคาร นั้น
 

 

สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

พฤติกรรมดังกล่าว ดูผิดปกติน่าสงสัยธนาคารจึงได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท เอสพีแอล อัลฟ่า เทค จำกัด ในการยืนยันตัวตน ที่มาของช่องทางการเงินข้อมูลหนี้รายบุคคล ที่อยู่บริษัทฯ ซึ่งพบว่า ไม่สามารถทำการติดต่อบริษัทฯหรือบุคคลดังกล่าวที่ระบุมาในเอกสารโดยเลขที่บัญชีดังกล่าวไม่มีอยู่ในธนาคารทหารไทยและไม่มีเงินโอนมาจากต่างประเทศรวมถึงสถานที่ตั้งสำนักงานไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงสันนิษฐานได้ว่า บริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมหลอกลวง แอบอ้าง โดยอ้างอิง ธ.ก.ส. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า

 

 

ธนาคารจึงขอแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบก่อนการให้ข้อมูลหรือการทำธุรกรรมผ่านบริษัทฯ ในลักษณะดังกล่าวเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการนำข้อมูลลูกค้าไปหาผลประโยชน์อื่น ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จนถึงสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. ขอให้ลูกค้าระมัดระวังในการติดต่อ ให้ข้อมูลหรือทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ

 

ธ.ก.ส.แฉพฤติกรรมมิจฉาชีพ เตือนระวังถูกแอบอ้างเรียกเก็บเงิน

 

หากพบเห็นการแอบอ้างหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงช่องทางออนไลน์ www.baac.or.th หรือ Facebook:
ธกส BAAC Thailand ทั้งนี้ธนาคารจะรับฟังข้อสังเกตเพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป