svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หลักทรัพย์บัวหลวงเปิดตัว “ผู้แนะนำลูกค้า” ร่วมสร้างอาชีพอิสระ

02 กุมภาพันธ์ 2565

หลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมสร้างอาชีพอิสระ จับเทรนด์ Collaborative Economy แตกไลน์ธุรกิจ เปิดตัว “ผู้แนะนำลูกค้า” หรือ IBA เปิดโอกาสกลุ่มคนที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมั่นคง ตั้งเป้ายอดสมัครปีแรก 200 คน

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ “ผู้แนะนำลูกค้า” (Introducing Broker Agent : IBA) ภายใต้ชื่อ “Freedom Advisor by Bualuang Securities” เพื่อนำร่องสร้างผู้แนะนำการลงทุนอิสระชั้นนำของไทย โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและการลงทุนและมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป(IC Plain License) หรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด มาร่วมอาชีพอิสระที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงกับตัวเองและช่วยสร้างฐานผู้ลงทุนไปในวงกว้างมากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกับหลักทรัพย์บัวหลวง

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สะท้อนได้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เทรนด์การทำงานแบบอิสระ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะมีความอิสระในการเลือกรับงาน และสามารถจัดสรรเวลาการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล (Work-Life Balance) ความเทคโนโลยีทำให้คนสามารถทำงานที่ไหนเวลาใดก็ได้

ขณะเดียวกันกลุ่มคนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เริ่มมองหาช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากอาชีพเสริมหรือหันมาให้ความสำคัญกับการออมเงินและการลงทุน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของรายได้มากขึ้น และที่สำคัญคือการที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถอำนวยให้คนแต่ละกลุ่มมาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ IBA แบ่งออกเป็น “กลุ่มบุคคลธรรมดา” ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ตราสารทั่วไป โดยอาจเป็น

  1. นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการลงทุน
  2. นักวางแผนทางการเงิน ที่มีประสบการณ์วางแผนการลงทุนและประกันภัยให้กับลูกค้า
  3. บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม
  4. วัยเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการลงทุนและรู้จักลูกค้าอยู่แล้ว

นอกจากนั้นเรายังเปิดกว้าง สำหรับ “กลุ่มนิติบุคคลทั่วไป” เพียงมีพนักงาน ภายใต้สังกัดที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลและแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า

 

“ช่วงปีแรก คาดว่า จะมีผู้สนใจสมัครร่วมงานกับ IBA ประมาณ 100-200 ราย โดยเรามีกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผู้ที่สนใจจริงกับวิชาชีพแขนงใหม่นี้ เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและขยายไปสู่การสร้างฐานผู้ลงทุนใหม่ให้เพิ่มขึ้น เราเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ที่เริ่มสนใจลงทุนที่มักแสวงหาเริ่มศึกษาหาข้อมูลกับคนรอบข้างกันก่อนเป็นอย่างแรก”

 

กระบวนการ IBA ของหลักทรัพย์บัวหลวงจะตอบโจทย์สร้างความมั่นใจให้กับผู้เริ่มสนใจลงทุนได้ถึง 2 ชั้น คือ

  • มั่นใจในตัวผู้แนะนำ ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักไว้วางใจกันอยู่แล้ว และยังเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลความรู้การลงทุนที่อัปเดตผ่านโครงการ IBA
  • มั่นใจในผลิตภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสารจาก ผู้เชี่ยวชาญ ระบบงานในการบริการลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ

 

หน้าที่หลักของ “ผู้แนะนำลูกค้า” คือ แนะนำลูกค้า เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใช้บริการกับหลักทรัพย์บัวหลวง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ของบริษัท รวมถึงร่วมในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงแรกนี้ ผู้แนะนำลูกค้าสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และบริการจัดกองทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยสร้างแผนการลงทุนให้กับลูกค้า

 

ปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นตัวแทนเสนอขายกองทุนรวม(Mutual Fund) ทั้งหมด 19 บลจ. และยังเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศที่ให้บริการระบบการลงทุนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยผู้ลงทุนในการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยังมีผลงานที่ได้รับการยอมรับ โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้แนะนำลูกค้าได้รับนั้น นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าแล้วยังได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกัน โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุน เพื่อให้ผู้แนะนำลูกค้าสามารถส่งต่อข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างมั่นใจและสะดวกรวดเร็ว