ธ.ก.ส. เผยรัฐบาลยังค้างหนี้จำนำข้าวอีก 1 แสนล้าน

01 พ.ย. 2564 | 08:41 น.

ธ.ก.ส. เผยหนี้จากโครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลต้องคืนให้ ธ.ก.ส. เหลืออีกกว่า 1 แสนล้าน คาดได้หนี้คืนหมดภายใน 3-5 ปี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  เปิดเผยว่า หนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้จากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หนี้ที่รัฐบาลต้องชดใช้ ธ ก.ส. ซึ่งยังคงเหลือวงเงินอีก 1 แสนล้านบาท โดยสำนักงบประมาณได้เข้ามาดูแล และทยอยคืนให้ทุกปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้หนี้ ธ.ก.ส หมดภายใน 3-5 ปี ขณะที่หนี้อีกส่วนคือ หนี้จากการออกพันธบัตรรัฐบาล ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3-5 ปี ในการชำระหนี้ครบวงเงินเช่นเดียวกัน

 

“สำนักงบประมาณจะพิจารณาการจัดสรรงบในการใช้หนี้ให้กับ ธ.ก.ส. โดยตั้งงบฯ เพื่อจ่ายหนี้ ปีละ 10-20% ของงบประมาณรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ ก็ตั้งงบใช้หนี้ให้กับ ธ.ก.ส จำนวน 69,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา” นายธนารัตน์ กล่าว

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกอีกว่า ในส่วนของสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. จะมาจากเงินรับฝาก การออกพันธบัตร ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 5% และส่วนที่เหลือมาจากงบประมาณประจำปี ที่สำนักงบประมาณจัดสรรคืนให้ ธ.ก.ส.