กรมศุลฯ ชี้บุหรี่แพงทำบุหรี่เถื่อนทะลัก สั่งตรวจเข้ม 5 ด่านชายแดนใต้

08 ก.ย. 2564 | 09:53 น.

กรมศุลากร แจงบุหรี่เถื่อนที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ระบาดหนัก เหตุบุหรี่ถูกกฎหมายแพง ย้ำเดินหน้าปราบปรามต่อเนื่อง เผย 11 เดือนจับกุมแล้ว 647 คดี มูลค่า 103 ล้านบาท พร้อมสั่งตรวจเข้ม 5 ด่านชายแดนใต้

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และโฆษกกรมศุลกากร ชี้แจงกรณี ที่สมาคมการค้ายาสูบไทย ได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่หนีภาษี ทำให้ร้านค้าที่ถูกกฎหมายไม่สามารถขายบุหรี่ที่ถูกกฎหมายได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับการจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าและผู้ขายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษี เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เงินภาษีของรัฐ เงินภาษีของท้องถิ่น และรายได้ของร้านค้าที่ถูกกฎหมายในพื้นที่นั้น โดยระบุว่า ภายหลังจากที่มีปรับราคาบุหรี่ในท้องตลาดให้มีราคาสูงขึ้น ผู้บริโภคส่วนหนึ่งจึงหันไปหาบุหรี่ที่มีราคาถูกหรือยาเส้นมวนเอง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ผู้สูบบุหรี่กลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่หันไปหาบุหรี่หนีภาษี ที่มีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก ส่งผลให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับบุหรี่หนีภาษีได้

ชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร

พร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมา กรมศุลกากรจะดำเนินการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าบุหรี่อย่างเข้มงวด ซึ่งผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย ทำให้สามารถจับกุมบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – สิงหาคม พ.ศ. 2564) กรมฯ ได้จับกุมบุหรี่ได้ทั้งหมด 647 คดี คิดเป็นมูลค่า 103 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากเหตุดังกล่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร จึงสั่งการให้ กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรตากใบ และ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก สืบสวนหาข่าวและสกัดกันขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ มีขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้

 

1 ดำเนินการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งที่มา ตามที่ได้รับข้อมูลจากการสืบสวนหรืองานการข่าว

2 ประสานข้อมูล และสนธิกำลังกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการสืบสวนหาข่าว ตรวจค้น และจับกุมขบวนการค้าบุหรี่หนีภาษี ตามที่ได้รับการร้องขอ

3 ลาดตระเวนด้วยรถยนต์และเรือตรวจการณ์ ตามแนวชายแดนและลำน้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

4 ตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิด ในขณะหรือหลังผ่านพิธีการศุลกากร ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการนำบุหรี่โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร

5 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการฯ

6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการกระทำที่เป็นความผิดตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โทษตามกฎหมายที่จะได้รับจากการกระทำความผิด 

 

พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณสมาคมการค้ายาสูบไทย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าบุหรี่ ซึ่งกรม ฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปราม การลักลอบนำบุหรี่เข้ามาในราชอาณาจักรต่อไป