ธอส.เปิดลงทะเบียนรอบ2 ขยายวงเงินอีก4,000 ล้าน ช่วยบุคลากรการแพทย์ สู้โควิด

15 ส.ค. 2564 | 03:25 น.

 เพิ่มวงเงินอีก4,000 ล้านบาท! ธอส. เปิดลงทะเบียนรอบ 2 โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน เงินงวดลดลง 50%

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ขยายความช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน เพิ่มวงเงิน“โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” อีก 4,000 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินรวมของโครงการเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากปัจจุบันเหลือเพียง 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนบุคลากร  ทางการแพทย์และสาธารณสุข ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ธนาคารเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน และมีสถานะบัญชีปกติ ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”

เพื่อรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 ทำให้เงินงวดที่ลูกค้าต้องชำระลดลงมากกว่า 50% ของเงินงวดเดิม และผลปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจนเต็มกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาท

ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถเข้า รับความช่วยเหลือตามมาตรการได้มากยิ่งขึ้น ธอส. จึงได้ เพิ่มกรอบวงเงินของโครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีก 4,000 ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินรวมโครงการเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

ธอส.เปิดลงทะเบียนรอบ2 ขยายวงเงินอีก4,000 ล้าน ช่วยบุคลากรการแพทย์ สู้โควิด

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ทาง Mobile Application : GHB ALL , GHB Buddy บน Line Application และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th พร้อมแนบหลักฐาน/เอกสารเพื่อแสดงว่าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือ 4 เดือนแล้ว ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระแต่อย่างใด

ธอส.เปิดลงทะเบียนรอบ2 ขยายวงเงินอีก4,000 ล้าน ช่วยบุคลากรการแพทย์ สู้โควิด