ด่วน! สินเชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ธอส. เต็มวงเงิน 8 พันล้านแล้ว

09 ส.ค. 2564 | 10:36 น.

ธอส.เปิดลงทะเบียน สินเชื่อเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดอกเบี้ย 1% นาน 4 เดือน หรือ เงินงวดลดลง 50% ของเงินงวดเดิม แค่วันแรก ยอดเต็มวงเงิน 8 พันล้านบาท เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง 16 สิงหาคม เวลา 8.30 น.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 สิงกาคม 2564

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)

ผลปรากฏว่า ณ เวลา 14.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุด และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

ธอส.ได้จัดทำ “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ

 

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน  4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดที่ต้องชำระลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย

 

หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระกับธนาคาร