ธอส. เปิดลงทะเบียนลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ1% ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

09 ส.ค. 2564 | 02:42 น.

ธอส. เปิดโครงการ My Hero ตั้งงบ 8,000 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค.64 ) ช่วยลดเงินงวดลง 50% แบ่งเบาภาระ "บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” เปิดลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL เริ่มเช้าวันนี้( 9 ส.ค.64)

9 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดลงทะเบียนโครงการ My Hero 8,000 ล้านบาท สำหรับ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 

ธอส. เปิดลงทะเบียนลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ1% ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

  • ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน และมีสถานะบัญชีปกติ
  • ต้องแนบหลักฐาน/เอกสาร เพื่อแสดงว่าปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการปฎิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หรือหนังสือรับรอง

ช่องทางลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการ My Hero

1.Mobile Application GHB ALL
2.Line GHB Buddy : https://lin.ee/ErOyx0Lk
3.เว็บไซต์ธนาคาร : https://www.ghbank.co.th

ลงทะเบียนได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:00 น.
เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3jyhfqT

ลดภาระผ่อนต่องวดลง 50%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)กล่าวว่า ธอส.ได้เตรียมวงเงิน 8,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเวลานาน 4 เดือนคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย หรือเงินงวดที่ต้องชำระลดลงทันที

โดยยกตัวอย่าง กรณีวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ผ่อน 40 ปี หากอัตราดอกเบี้ยเดิมเท่ากับ MRR - 2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี) เงินงวดจะอยู่ที่ 14,800 บาท/เดือน เมื่อลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ตามโครงการ เงินงวดจะลดลงเหลือเพียง 7,600 บาท/เดือน ช่วยภาระการผ่อนชำระลงมากกว่า 50% ของเงินงวดเดิม โดยเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th