ธปท.ขยายเวลามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ถึง 31 ส.ค. 64

31 ก.ค. 2564 | 11:10 น.

ธปท.ขยายเวลา มหกรรมไกล่เกลี้ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ออกไปอีก 1 เดือน ถึง 31 ส.ค.64 เหตุโควิด-19 ระบาดหนัก กระทบรายได้ประชาชน ที่ยังไม่สามารถออกมาทำงานได้ตามปกติ

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ขยายเวลาจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะที่มีความยากลำบากในการชำระหนี้ช่วงที่โควิด 19 ยังระบาดอย่างรุนแรง

ธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน2 ธนาคารแห่งประเทศไท(ธปท.)

ทั้งนี้ ธปท.ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และผู้ให้บริการ 12 แห่ง จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งพบว่า มีประชาชนให้ความสนใจและทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องรวม  24,199 คัน  และสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขได้ประมาณ 75%

 

“เดิมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์จะหมดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แต่จากการระบาดของโควิด-19 ยังมีความรุนแรงประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถออกมาทำงานได้ตามปกติ ธปท. จึงตัดสินใจต่ออายุงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อรองรับประชาชนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือ”นางธัญญนิตย์กล่าว

ธปท.ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งรองรับหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะ ใน 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

 

1.กลุ่มที่ยังผ่อนชำระปกติ แต่เริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระในช่วงนี้ สามารถขอลดจำนวนค่างวดที่ต้องจ่าย หรือ ขอพักชำระหนี้ ซึ่งดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จะคำนวณจากฐานของค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ตามแนวทางของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มมีไม่มาก

 

2.กลุ่มที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด และเป็นรถที่ใช้ประกอบอาชีพ รวมทั้งกรณีที่ได้จ่ายค่างวดไปมากระดับหนึ่ง สามารถขอไกล่เกลี่ยที่จะรับรถคืน โดยแนวทางคือ ผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้รับรถที่ยึดมากลับไป  และให้ผ่อนหนี้ต่อจากที่หยุดไป และจะคิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มจากค่างวดที่ค้างชำระเท่านั้น ซึ่งจะจ่ายไม่มาก

ธปท.ขยายเวลามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ถึง 31 ส.ค. 64

3.กลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับจำนวนหนี้เช่าซื้อส่วนขาดที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระเพิ่มเติม (ติ่งหนี้)  ก็สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมครั้งนี้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ โดยยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้เพิ่มจะคำนวณด้วยวิธีที่เป็นธรรม และสามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นาน 3 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย

 

อย่างไรก็ตาม สคบ. สำนักงานศาลยุติธรรมและ ธปท. ได้จัดทำ application สำหรับผู้ที่มีปัญหาติ่งหนี้ ให้สามารถเข้าไปเช็คเบื้องต้นได้ง่ายๆ ว่า มีภาระหนี้เหลือสักเท่าไหร่ ซึ่งสามารถเข้าเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ สคบ. ซึ่งเชื่อว่า ความโปร่งใสที่มีมากขึ้นจะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาข้อยุติได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ได้รับประโยชน์ทั้งลูกหนี้และผู้ให้บริการเช่าซื้อ

 

“ธปท.ขอย้ำว่า แม้ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่งที่ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ แต่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ท่านสามารถยื่นขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" ของ ธปท.ได้ ซึ่ง  ธปท. จะเป็นคนกลางในการส่งคำขอไกล่เกลี่ยหนี้ของท่านไปที่เจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป"นางธัญญนิตย์กล่าว