svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลัง เตรียมเสนอ ครม. ปรับเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ก่อน 15 ก.ค.นี้

05 กรกฎาคม 2564

คลังเผย เสนอปรับเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว เตรียมเคาะข้อสรุปอีกครั้งสัปดาห์หน้า ก่อนนำเข้า ครม. ขอความเห็นชอบให้ทันก่อนการใช้จ่ายที่จะเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยการปรับเงื่อนไขในโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่จะขยายยอดใช้จ่ายสูงสุด ที่จะนำมาคำนวณสิทธิบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอยเชอร์)  ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน รวมทั้งการพิจารณาขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ อี-วอยเชอร์จากแต่เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นั้น ล่าสุดได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเรียกประชุมเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อสรุปข้อเสนอดังกล่าว หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบ ให้ทันก่อนการใช้จ่ายที่จะเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้

กุลยา ตันติเตมิท ผอ.สศค. ในฐานะโฆษก ก.คลัง

สำหรับ การขยายสิทธิให้ ประชาชนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้สิทธิในการสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่และทางออนไลน์นั้น ยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าว แต่คาดว่าจะทำการหารือในเร็วๆนี้  ซึ่งจะต้องดูเรื่องระบบต่างๆ ให้มีความพร้อมก่อน น่าจะต้องใช้เวลาเตรียมเรื่องดังกล่าว

ขณะที่ความคืบหน้าของการใช้จ่ายรัฐ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ในโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" มียอดการใช้จ่ายสะสม 5,960 ล้านบาท ส่วนโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มียอดการใช้จ่ายสะสม 83 ล้านบาท