ใกล้หมด! พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ 1 หมื่นล้าน บนวอลเล็ต สบม.

05 ก.ค. 2564 | 04:19 น.

ไม่ถึงครึ่งวันแรก คนแห่ซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ยิ่งออม ยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม. แล้วกว่า 9.5 พันล้านบาท จากวงเงินเปิดขาย 10,000 ล้านบาท ขณะที่อีก 40,000 ล้านบาท จะเปิดจำหน่ายวันแรก 12 ก.ค.นี้

กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อระดมทุนใช้ในมาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ โครงการ “คนละครึ่งเฟส3” “ยิ่งใช้ยิ่งได้” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยวันนี้ (5 ก.ค. 64) ได้เปิดจำหน่ายรุ่น "ยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท" ซึ่งข้อมูล ณ 10:42 น. พบว่ามียอดจำหน่ายแล้ว 9,531,628,500 บาท โดยยังเหลืออีก 468,371,500 บาท

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step-up) เฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอมฯ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก) วงเงินตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4 ครั้งต่อปี โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564

 

ขณะที่ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงินจำหน่าย 40,000 ล้านบาท จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งในช่องทาง Counter, Internet Banking และ Mobile Banking ของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินซื้อ จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี และจำหน่ายพร้อมกันทั้งประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน  โดยวงเงินและรุ่นอายุที่จำหน่ายดังนี้

     1) ประชาชนทั่วไป วงเงิน 35,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี

     2) นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ยิ่งออม ยิ่งได้