คลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ “ยิ่งออมยิ่งได้” 5 หมื่นล้าน

25 มิ.ย. 2564 | 04:08 น.

คลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” วงเงินรวม 5 หมื่นล้าน เพื่อนำเงินไปใช้ในมาตรการของรัฐบาลที่จะเริ่มในเดือน ก.ค.นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อระดมทุนใช้ในมาตรการของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะเริ่มมาตรการในเดือนกรกฎาคมนี้ อาทิ โครงการ “คนละครึ่งเฟส3” “ยิ่งใช้ยิ่งได้” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  โดยการจำหน่ายพันธบัตรพิเศษ รุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้”  แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 รุ่น ได้แก่

1) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้บนวอลเล็ต สบม. วงเงินจำหน่าย 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step-up) เฉลี่ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอมฯ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก) วงเงินตั้งแต่ 100 บาท - 10 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 4 ครั้งต่อปี โดยจะจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564

2) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงินจำหน่าย 40,000 ล้านบาท จำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งในช่องทาง Counter, Internet Banking และ Mobile Banking ของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินซื้อ จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี และจำหน่ายพร้อมกันทั้งประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน และจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 โดยวงเงินและรุ่นอายุที่จำหน่ายดังนี้

     1) ประชาชนทั่วไป วงเงิน 35,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี

     2) นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท จำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้”

ทั้งนี้ นางแพตริเซีย กล่าวถึง กรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนั้น ทาง สบน. ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรทั้ง 2 รุ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามการกู้เงินของ สบน. จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการปรับพอร์ตเก่าจึงไม่น่ามีปัญหา

“ในอนาคตยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนการเงิน แต่ยังต้องติดตามทิศทางดอกเบี้ยว่าจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง สบน.ได้มีการบริหารต้นทุนด้วยเครื่องมือที่มีอย่างเหมาะสม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอัตราดอกเบี้ยจะไม่ปรับขึ้น แต่ก็ยังเชื่อว่าดอกเบี้ยจะยังไม่กลับขึ้นไปสูงเหมือนในอดีตที่อัตราดอกเบี้ยแพงมากๆ” นางแพตริเซีย กล่าว

แพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สบน.

สำหรับการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” นางแพตริเซีย กล่าวว่า สบน. ได้ร่วมกับ กรมสรรพากร ในการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารสำหรับยื่นภาษี เนื่องจากสามารถดาวน์โหลดได้เองจากวอลเล็ต สบม. โดยระบบจะส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้ลงทุนไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสาร รวมทั้ง พันธบัตรรัฐบาลบนวอลเว็ต สบม. ยังสามารถนำไปขายในตลาดรองได้ จึงเชื่อว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลครั้งนี้จะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กนง.มติเอกฉันท์ คงดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี