6 ขั้นตอน เตรียมพร้อมซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ ยิ่งออมยิ่งได้ ผ่านวอลเล็ต สบม.

04 ก.ค. 2564 | 03:07 น.

6 ขั้นตอนง่ายๆ เตรียมพร้อมซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "ยิ่งออมยิ่งได้" ผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.80% ปีละ 4 ครั้ง เริ่ม 5 กรกฎาคมนี้

กระทรวงการคลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ "ยิ่งออมยิ่งได้" วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อระดมทุนสำหรับบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยจะเปิดจำหน่าย 2 ช่องทางคือ ผ่าน วอลเล็ต สบม. บนแอป 'เป๋าตัง' ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

 

สำหรับใครที่สนใจจะออมเงินผ่านวอลเล็ต สบม.บนแอป 'เป๋าตัง' จะต้องต้องดาวน์โหลดแอป "เป้าตัง" เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตน จากนั้นให้โอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม.ผ่านพร้อมเพย์จากทุกธนาคาร หรือ ใช้วิธีผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับซื้อพันธบัตร โดยสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน เปิดวอลเล็ต สบม.

1.เปิดหน้าแรกของ แอป “เป๋าตัง” เลือกเมนู “วอลเล็ต สบม”

2. เลือก "สมัครใช้บริการ"

3. เลือก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์"วอลเล็ต สบม."

4.สมัครวอลเล็ต สบม.ตามข้ันตอน eKYC

5.ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

6.เมื่อสมัครเสร็จแล้ว การ์ดวอลเล็ตจะค้างอยู่หน้า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เลือก "ตรวจสอบสถานะล่าสุด" เพื่อดู ผลการสมัคร

 

-กรณีตรวจสอบพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แอปฯ จะแสดงหน้าจอแนะนำให้ไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมกับผู้ปกครอง ภายใน 30 วันนับจากที่กรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล  หากไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขาภายใน 30 วัน จะต้องเริ่มสมัครใหม่

 

-กรณีลูกค้ายืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน 10 ครั้ง แอปฯ จะแจ้งให้ไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ภายใน 30 วัน นับจากที่กรอก OTP ยืนยันการส่งข้อมูล หากไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขาภายใน 30 วัน จะต้องเริ่มสมัครใหม่  

วิธีการเติมเงินเข้า วอลเล็ต สบม.

สามารถดำเนินการได้จาก Mobile Banking ของธนาคารเท่านั้น  ไม่รองรับการโอนเงินจาก e-Wallet  โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 

เติมเงินโดยใช้เลขที่วอลเล็ต สบม

1.คัดลอก เลขวอลเล็ต สบม. 15 หลัก

2.เปิดแอปฯ Mobile Banking ของธนาคาร และเลือกใช้บริการโอนเงินพร้อมเพย์ หรือ เติมเงินพร้อมเพย์

3.ใส่เลขวอลเล็ต สบม. 15 หลักในช่องกรอกเลขพร้อมเพย์

4.ระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการ และทำรายการตามปกติ

 

เติมเงินโดยใช้ QR Code

1. กดบันทึกเพื่อเก็บภาพ QR Code ไว้ในมือถือ

2. เปิดแอปฯ Mobile Banking ธนาคาร

3. กดปุ่มสแกน QR Code แล้วสแกน QR นี้ หรือเลือกปุ่มรูปภาพในเมนูสแกนแล้ว

4.เลือกภาพ QR Code ที่บันทึกไว้ เพื่อทำรายการต่อ

5. ระบุจำนวนเงินตามที่ต้องการ และทำรายตามปกติ

 

ส่วนรายละเอียดของพันธบัตรออมทรัพย์ "ยิ่งออมยิ่งได้ ผ่านวอลเล็ต สบม." คือ

พันธบัตรออมทรัพย์ ยิ่งออมยิ่งได้ ผ่าน วอลเล็ตสบม.

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกซื้อผ่าน วอลเล็ต สบม. หรือซื้อไม่ทัน หรือเป็นกลุ่มนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ วงเงิน 40,000 ล้านบาท  ผ่านช่องทางธนาคารตัวแทนได้เช่นกัน ซึ่งจะเปิดจำหน่ายที่หลังช่องทางวอลเล็ค สบม. โดยจะเริ่มให้เข้าซื้อตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึง 23  กรกฎาคม 2564

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้