svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดขั้นตอน เช็คสิทธิ์ “ประกันอุบัติเหตุให้ชาวสวนยาง” 1.7 ล้านราย

24 กันยายน 2565

ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2565 “ณกรณ์” ผู้ว่า กยท. เผย ผู้มีสิทธิ์ มีทั้งหมด กว่า 1.7 ล้านราย ใครมีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ คลิก https://www.raot.co.th/ser_check/ รู้ผลทันที ใครมีปัญหาติดต่อ กยท.สาขาใกล้บ้าน ทันที

เปิดขั้นตอน เช็คสิทธิ์ “ประกันอุบัติเหตุให้ชาวสวนยาง” 1.7 ล้านราย

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยถึงความคืบหน้าการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการอื่นๆ ของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปี 2565 ว่า กยท. ได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในปี 2565 จำนวน 1,709,592 ราย ทั่วประเทศ โดยให้ความคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.65 ถึง 14 ก.ย. 66

 

 

เปิดขั้นตอน เช็คสิทธิ์ “ประกันอุบัติเหตุให้ชาวสวนยาง” 1.7 ล้านราย

 

โดยแบ่งออกเป็น คุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย (โดยผู้เสียหายมิได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น เพื่อหวังรับเงินเอาประกันภัย) รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถยนต์ สูงสุดรายละ 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท

 

นอกจากนี้ กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าปลงศพ รายละ 30,000 บาท ซึ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปี 2565 นี้ หลังจากผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยการยื่นซองประกวดราคา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

 

ทั้งนี้ กยท. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 1.7  ล้านราย ง่ายมาก (คลิกที่นี่ )

 

  แค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

 จากนั้นกด "ค้นหา"

 

เปิดขั้นตอน เช็คสิทธิ์ “ประกันอุบัติเหตุให้ชาวสวนยาง” 1.7 ล้านราย