เช็คสิทธิประกันรายได้เกษตรกร 5 พืช ปี 4 ที่เดียวจบ

12 ก.ย. 2565 | 13:28 น.

ตรวจสอบสิทธิ ประกันรายได้ 5 พืช " "ข้าว" "มันสำปะหลัง" "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" "ปาล์มน้ำมัน" คลิกตรวจสอบสถานะเกษตรกร www.farmer.doae.go.th ส่วน ชาวสวนยาง คลิกลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/ เพียงกรอกเลขประจำตัว บัตรประชาชน มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่าง หรือไม่

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ 5 พืช สินค้าเกษตร ได้แก่ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และ ข้าวโพดสัตว์ เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กำหนดนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญ

 

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเสนอ “ประกันรายได้พืช 5 พืช ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  อนุมัติโครงการในเร็วๆนี้   เริ่มจากประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านตัวแรก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตัวที่ 2  “ประกันรายได้ข้าว “ผ่าน คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ส่วน “ประกันรายได้มันสำปะหลัง” และ “ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน” ได้บอร์ด มันสำปะหลัง และบอร์ดปาล์ม ได้เห็นชอบ แล้ว ในวันนี้ (12 ก.ย.65) เหลือแต่ “ยางพารา” คาดว่าจะประชุม กนย. ในเร็วๆนี้

 

เกษตรกรที่ปลูกพืช 4 พืช ยกเว้น ยางพารา

 

วิธีเช็คสิทธิเกษตรกร

 

เข้าไปที่ www.farmer.doae.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 

เช็คสิทธิประกันรายได้เกษตรกร  5 พืช ปี 4  ที่เดียวจบ

 

ส่วน เกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย

 

 

 เช็กสิทธิ์ ผ่านลิงค์ https://www.raot.co.th/gir/index/

กรอกชื่อ

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

เช็คสิทธิประกันรายได้เกษตรกร  5 พืช ปี 4  ที่เดียวจบ

สำหรับวิธีการตรวจการจ่ายเงิน "โครงการประกันรายได้เกษตรกร" พืช ทั้ง 5 ชนิด ข้าว, ยางพารา, มันสำปะหลัง, ปาล์มน้ำมัน, และ ข้าวโพดสัตว์, ไม่ต้องไปยืนรอ กดเช็กผ่าน ตรวจสอบเลย เงินเข้าหรือยัง เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้า ระบบจะแจ้งโอนเงินเรียบร้อย เช็กได้ตลอด 24 ชั่วโมง  เพียงคลิก https://chongkho.inbaac.com/

 

เช็คสิทธิประกันรายได้เกษตรกร  5 พืช ปี 4  ที่เดียวจบ