svasdssvasds

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี 8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ก.ย. 2565 เวลา 2:06 น.

นักลงทุนต่างชาติมองไทยยังอยู่เป็นฐานการผลิตที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้านเพิ่มขึ้นจากก่อน 66 %  ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ กลุ่มทุนที่เข้าลงทุนไทยมากที่สุดจ้างงานคนไทยรวมกว่า 3,762 คน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยใน ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค. - ส.ค.) ปี 2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 381 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 141 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 240 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 83,282 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 3,762 คน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด  3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 96 ราย  เงินลงทุน 32,897 ล้านบาท สิงคโปร์ 64 ราย  เงินลงทุน 10,665 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 49 ราย เงินลงทุน 3,277 ล้านบาท ฮ่องกง 28 ราย เงินลงทุน 7,788 ล้านบาท เยอรมนี 17 ราย  เงินลงทุน 1,203 ล้านบาท เนเธอร์แลนด์ 16 ราย  เงินลงทุน 4,907 ล้านบาท และ จีน 16 ราย  เงินลงทุน 14,719 ล้านบาท

 

 

 

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (มกราคม - สิงหาคม) พบว่า อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 51 ราย คิดเป็น15% (ปี 2565 อนุญาต 381 ราย ปี 2564 อนุญาต 330 ราย) เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 33,156 ล้านบาท คิดเป็น 66% (ปี 2565 ทุน 83,282 ล้านบาท ปี 2564 ทุน 50,126ล้านบาท) และจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 953 ราย คิดเป็น 34% (ปี 2565 จ้างงาน 3,762 คน ปี 2564 จ้างงาน 2,809 คน) โดยปี 2564 ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับปี 2565

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิบริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับสนามบินอู่ตะเภา บริการขุดเจาะปิโตรเลียม เป็นต้น

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของปี 2565 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 69 ราย คิดเป็น 18%  ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดใน 8 เดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 33,236 ล้านบาท คิดเป็น40%  ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 31 ราย ลงทุน 21,983 ล้านบาท สิงคโปร์ 7 ราย ลงทุน 1,826 ล้านบาท และ สหรัฐอเมริกา 5 ราย ลงทุน 1,074 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน เช่น บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ FUEL PUMP MODULE  2) บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และการออกแบบเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ และ 3) บริการบุรอง (Lining) ชิ้นส่วนของเครน รอก ลิฟท์ และแม่แรง เป็นต้น

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

ทั้งนี้กรมฯคาดว่าอีก 4 เดือนที่เหลือ (ก.ย. - ธ.ค.) ของปี 2565 จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่อนคลายให้มีการเปิดประเทศ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ เฉพาะเดือนสิงหาคม 2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติ 58 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 19 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 39 ราย มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,648 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 454 คน

ไทยยังเป็นฐานลงทุนที่ดี  8 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนในไทย กว่า 8หมื่นล้าน

 ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด