svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรเสียหายจากภัยน้ำท่วม

12 กันยายน 2565

อธิบดีกรมปศุสัตว์ อัพเดท วันที่ 12 กันยายน 2565 เร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร เสียหายจากน้ำท่วม ยังเดินหน้าต่อเนื่อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรเสียหายจากภัยน้ำท่วม

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดระยองประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่งผลให้ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์รวม 67 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอจำนวนโคเนื้อได้รับผลกระทบรวม 880 ตัว ตายรวม 1 ตัว กระบือได้รับผลกระทบรวม 31 ตัว ไม่มีกระบือตายหรือสูญหาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรเสียหายจากภัยน้ำท่วม

 

ไก่เนื้ออายุมากกว่า 21 วัน ตายรวม 140,000 ตัว ไก่เนื้ออายุไม่เกิน 21 วัน ตายรวม 41,000 ตัว ไก่พื้นเมืองตาย รวม 89 ตัว และเป็ดเทศตายรวม 15 ตัว ในวันนี้ไม่มีรายงานสัตว์ตายหรือสูญหายเพิ่มเติม ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุด ได้ดำเนินการมอบเสบียงหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เวชภัณฑ์ วิตามินสำหรับสัตว์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรเสียหายจากภัยน้ำท่วม

พร้อมถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้ว และขณะนี้จังหวัดระยองได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในบางส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์แล้ว สำหรับรายละเอียดการดำเนินการในวันนี้ มีดังต่อไปนี้

 

1. อำเภอเมืองระยอง ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ และยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม

 

2. อำเภอบ้านค่าย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงท่วมขังบริเวณคอกสัตว์และแปลงหญ้าอาหารสัตว์บางส่วน และยังไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกระจายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานที่ได้รับให้เกษตรกรในพื้นที่

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรเสียหายจากภัยน้ำท่วม

3. อำเภอแกลง ยังไม่มีรายงานสัตว์ตายหรือสูญหายเพิ่มเติม และยังคงมีน้ำท่วมขังไม่ลดระดับลงในบางพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกระจายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานที่ได้รับให้เกษตรกรในพื้นที่