“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

09 กันยายน 2565

อัพเดท “น้ำท่วม” ล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งเจ้าหน้าที่ ลุยตรวจพื้นที่น้ำท่วม ช่วยเหลือเกษตรกร ปศุสัตว์ มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา จำนวน 2,000 บาท เสบียงสัตว์พระราชทาน ทั่วประเทศ

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์จะมีฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 3 – 8 กันยายน 2565 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร็วและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนั้น

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

สถานการณ์ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายประสพโชค เสวกพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุกร่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ 

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

สถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมฟาร์มไก่ ม.2 ต.พุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยดำเนินการช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ที่รอดชีวิต ประเมินความเสียหาย มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 

 

 

สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 19.15 น. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากนายอนันต์ เรืองปรีชา ม.2 ต.พุกร่าง เกษตรกรเจ้าของฟาร์มไก่พื้นเมือง (ลูกผสม) ว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง นำ้ได้หลากเข้าท่วมฟาร์ม ทำให้ไก่ในฟาร์มได้รับผลกระทบ เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่คืนวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา  21.00 น.-วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 02.00 น. สามารถช่วยเหลือไก่ได้ ประมาณ 900 ตัว โดยสรุป ความเสียหายดังนี้

 

     1. ไก่ อายุ 10 วัน ตาย  2,000 ตัว

     2. ไก่ อายุ 2 เดือน ตาย 560 ตัว

 

คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 200,000 บาท  ทั้งนี้ ทางผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลพุกร่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

มาต่อที่จังหวัดยโสธร นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วย   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จากการเกิดภาวะฝนชุกทำให้แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านโนม่วง หมู่ 2,7 บ้านทรายงาม หมู่ 5  บ้านกุดกุง หมู่ 1,6 บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ 4 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือจำนวน 36 ราย โค-กระบือ 104 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 5,000 ก.ก. (250 ฟ่อน) อาหาร tmr 1000 กิโลกรัม

 

 

“จังหวัดระยอง” มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย    โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตวจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนเดช อมรชัยศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนา​อาหาร​สัตว์​สระแก้ว นายธนโชค  พงษ์​ชวลิต เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตร​จังหวัด​ระยอง นางสาวอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการพัฒนาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง และอำเภอบ้านค่าย  จากการเกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ ตำบลแกลง  ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 8 ราย โคเนื้อ 120 ตัว ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จำนวน 13 ราย โคเนื้อ 128 ตัว กระบือ 23 ตัว และตำบนกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 20 ราย 250 ตัว รวมโคเนื้อทั้งหมด 498 ตัว กระบือ 23 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ให้ความช่วยเหลือเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 535 ฟ่อน และเวชภัณฑ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  กล่าวว่า ปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือเหตุน้ำท่วมที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านหมาป้ามณี จ.ปทุมธานี ได้สั่งการให้กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วม นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผอ กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.บุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายสัตวแพทย์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ร่วมกับนายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี นายนิยม ดาวศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายอนุ เมฆฉาย ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์บ้านหมาป้ามณี ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยช่วยอพยพสุนัขและแมวออกมายังพื้นที่ด้านหน้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งน้ำท่วมไม่ถึง และได้มอบอาหารสุนัข จำนวน 500 กิโลกรัมและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสัตว์ให้ได้รับอาหารและสวัสดิภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ตรวจรักษาโรคต่างๆ และให้บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ในระยะถัดไป

 

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” ห่วงน้ำท่วม สั่ง จนท. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร