svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

25 กรกฎาคม 2565

“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ “ ให้บริการเกษตรกรแบบเชิงรุก ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายใต้หลัก ตลาดนำ การวิจัย ยกระดับ "สารวัตรเกษตร" เป็น "เพื่อนคู่คิด" ปฎิบัติตามกฎหมาย

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

 

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ “ (DOA Mobile Clinic)  ณ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

    

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

โดยวันนี้ เป็นการเปิดตัวทางการครั้งแรกของคลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic) เพื่อให้บริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP Plus การต่ออายุใบรับรอง แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชและโรคพืช  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะขยายการอำนวยความสะดวก คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic) สำหรับบริการพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ต่อไป

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

 

พร้อมกันนี้ในงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบต้นกัญชาภายใต้โครงการการผลิตกัญชากัญชง 1 ล้านต้นเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และในครัวเรือน  สำหรับ ประชาชนจังหวัดพิจิตรที่ได้ลงทะเบียนขอรับต้นกล้ากัญชากับกรมวิชาการเกษตร ด้วย

 

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

 

รวมทั้ง ได้มอบพืชพันธุ์ดี ได้แก่ ต้นฟ้าทลายโจรจำนวน 300 ต้น ต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 300 ต้น ต้นไผ่ซางหม่นจำนวน 50 ต้น ต้นมะนาวตาฮิติจำนวน 100 ต้น ต้นอโวคาโดจำนวน 200 ต้น ท่อนพันธุ์อ้อยคันน้ำศรีสำโรง1 จำนวน 150 มัด และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร อาทิกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์พิจิตร 1 ผักบุ้งพันธุ์พิจิตร 1 อัญชันเทพรัตน์ไพลิน 63 ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3 และเมล็ดพันธุ์พืชไร่ อาทิ ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 5

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

 

นอกจากนี้ยังได้มอบมอบปัจจัยการผลิต สารชีวภัณฑ์ และ ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ของกรมวิชาการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 400 ราย

 

เปิดตัว “ คลินิกกรมวิชาการเกษตร" เคลื่อนที่” ป้องตลาดเกษตร 1 ล้านล้าน

ทั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เพื่อเข้าตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเรื่องการจัดจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรตามนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับ "สารวัตรเกษตร" เป็น "เพื่อนคู่คิด" ที่สามารถให้คำแนะนำตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องในการจัดจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีกับผู้ประกอบการด้วย