svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แจ้งข่าวดี ส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 ทะลุ 4 แสนล้านบาท

01 กรกฎาคม 2565

“มนัญญา” แจ้งข่าวดีส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 แซงหน้าปี 64 ปริมาณกว่า 15 ล้านตัน เกิน 4 แสนล้านบาท อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อัพเดท ระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสินค้าทุกประเทศทั่วโลก

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจาก นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชของไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟิ้นตัว รัฐบาลเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าพืชไปต่างประเทศของไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลก

 

แจ้งข่าวดี ส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 ทะลุ 4 แสนล้านบาท

 

โดยกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร  กรมวิชาการเกษตร รายงานว่าเพียง 5 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มียอดการส่งออกแล้วกว่า 15.27 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 469,178.78 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นถึง 28.57% (เทียบกับ 5 เดือนแรกของปี 64) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตสินค้าพืชของประเทศไทย

 

แจ้งข่าวดี ส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 ทะลุ 4 แสนล้านบาท


นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นยังมีผลมาจากการที่กรมวิชาการเกษตร จับมือกับ กลุ่มพันธมิตรทั่วโลก เปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ “e Phyto”

 

แจ้งข่าวดี ส่งออกสินค้าเกษตร ปี 65 ทะลุ 4 แสนล้านบาท

โดยหลังนำร่องเปิดใช้งานส่งออกพืช 22 ชนิดไปจีนพบกระแสดีเกินคาด สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกร  เป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าประเทศกว่า 4.69 แสนล้านบาท  โดยในวันที่ 1 ก.ค. 2565 นี้ จะให้บริการครอบคลุมทุกสินค้าทุกประเทศทั่วโลก