svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มีเฮ ทช.สร้างถนนแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน หนุนท่องเที่ยว รับไทยแลนด์ริเวียร่า

11 สิงหาคม 2564

ทช.ลุยสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 กม. เสริมการค้าชายแดน-ท่องเที่ยวในอนาคต รองรับไทยแลนด์ริเวียร่า คาดก่อสร้างเสร็จปี 64

นายปฐม  เฉลยวาเรศ  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 9+800 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า ร้อยละ 29 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 

มีเฮ ทช.สร้างถนนแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน หนุนท่องเที่ยว รับไทยแลนด์ริเวียร่า

“เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การขนส่ง การท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนเพชรเกษม (ทล.4) ในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่งด้วย” 

มีเฮ ทช.สร้างถนนแยก ทล.4 – บ้านหินเทิน หนุนท่องเที่ยว รับไทยแลนด์ริเวียร่า

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทช.มีแผนที่จะยกระดับและเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน