svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผุด"ถนน"เลียบชายฝั่งทะเล‘ไทยแลนด์ริเวียร่า เฟส 2’ บูมท่องเที่ยว

10 กรกฎาคม 2563

“กรมทางหลวงชนบท” ลุยไทยแลนด์ริเวียร่า เฟส 2 ดัน 2 เส้นทาง เชื่อมสงขลา-สุไหงโก-ลก 500 กม. หวังกระตุ้นเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่อง พร้อมเร่งพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลาะริมโขง ตามกระทรวงท่องเที่ยวเสนอ

นอกจาก การลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อย่างเช่น การพัฒนาถนนเลียบชายทะเลหรือไทยแลนด์ริเวียร่าทั่วประเทศที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้ลงสู่ระบบฐานราก

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล (ไทยแลนด์ริเวียร่า) เฟส 2 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อเนื่องว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาพัฒนาเส้นทางส่วนต่อขยายถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย แนวเส้นทางช่วงสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม วงเงิน 54 ล้านบาท และแนวเส้นทางช่วงชุมพร-สงขลา วงเงิน 50 ล้านบาท รวมระยะทาง 500 กิโลเมตร ทั้งนี้แนวเส้นทางดังกล่าว เบื้องต้นจะขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบ 2563-2565 ซึ่งเป็นการใช้งบผูกพัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.ท่องเที่ยวหนุนไทยแลนด์ริเวียร่า เชื่อมอีอีซี-ระเบียงศก.ใต้

คมนาคมดันท่องเที่ยวเมืองรองขยับ ทช.เร่งถนนไทยแลนด์ริเวียร่าเฟส2กว่า500กม.

ระนองทําแผนท่องเที่ยว รับ‘ไทยแลนด์ริเวียร่า’

“แนวเส้นทางทั้ง 2 เส้นที่จะพัฒนาต่อเนื่องนั้น จะดำเนินการควบคู่ไปกับแนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ที่เชื่อมต่อกับรถไฟทางคู่ โดยแนวเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางสายรองเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกันได้ ทั้งนี้มีบางเส้นทางที่เป็นถนนของกรมทางหลวง ที่มีความพร้อมเข้าไปดำเนินการก่อสร้างถนนก่อนได้เลย หากเส้นทางไหนที่มีความคดเคี้ยวกรมจะทำถนนแบบตัดตรง เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว”

เบื้องต้นได้ดำเนินการลงนามสัญญาจัดจ้างที่ปรึกษา โดยขอรับจัดสรรงบปีงบประมาณ 2563 ในช่วงปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา ราว 1 ปี นอกจากนี้ ยัง เตรียมดำเนินการประสานงานกับสำนักงานแต่ละจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป หากทั้ง 2โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการศึกษาแนวเส้นทางส่วนต่อขยายช่วงสงขลา-สุไหงโกลก ต่อเนื่อง

“เรามองว่าโครงการนี้ถือเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หากจะดูแลให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนั้นต้องมีการดูแลพัฒนามากกว่าเดิม เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการฯ นั้น อยู่ติดกับทะเลทำให้โดนน้ำทะเลกัดเซาะอาจเสื่อมโทรมได้”

อธิบดีกรมทางหลวงชนบทอธิบายต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาการท่องเที่ยว 7 ธีม เลาะริมโขงให้กับ ทช.ดำเนินการสร้างถนนเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในไทย เบื้องต้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยธีมดังกล่าว
อยู่บริเวณแถบภาคตะวันออก ช่วงมุกดาหาร-บึงกาฬ-นครพนม ซึ่งจะต้องรอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนต่อไป

สำหรับแนวเส้นทาง โครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัระนอง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ปี 2556 สืบเนื่องจากการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา เกิดการอิ่มตัว โดยขณะนี้ได้มีการเริ่มดำเนินการเส้นทางจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงจังหวัดชุมพร ระยะทางประมาณ 500 กว่ากิโลเมตร

หน้า 11 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,590 วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563