"กนอ." ผนึกภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชนอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

16 ส.ค. 2565 | 03:53 น.

"กนอ." ผนึกภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชนอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ,ตำรวจภูธรภาค 5 ,ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ผ่านวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “CP CPR VOLUNTEER” ซึ่งเป็นวิทยากรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต 
 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะมุ่งส่งเสริมและขยายผลการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ 


นางปนัดดา กล่าวต่อไปอีกว่า  กนอ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการใช้ยานพาหนะสัญจรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพิ่มมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น

"กนอ." ผนึกภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชนอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน