"กนอ." เร่งโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม “นิคมฯ บางปู” คาดเริ่มได้ ต.ค.

26 ก.ค. 2565 | 03:32 น.

"กนอ." เร่งโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม “นิคมฯ บางปู” คาดเริ่มได้ ต.ค. และก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 67

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการ กนอ.อนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม 2565 และจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 24 เดือน

 

ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 

 

  • การก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ที่ความสูงประมาณ 1.90 เมตร และยาวประมาณ 5.65 กิโลเมตร โดยครอบคลุมโซน 1 และโซน 2 ของพื้นที่นิคมฯ บางปู 
  • การปรับปรุงรางระบายน้ำในถนนพัฒนา 1 ความยาว 4.25 กิโลเมตร 
  • การปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตประกอบการเสรี 
  • การติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition : ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์) บริเวณสถานีสูบน้ำ PDW 5B และ PDW 1B เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมแบบครบวงจรนิคมอุตสาหกรรมบางปู คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 ปี ซึ่งระหว่างนี้ กนอ.จำเป็นต้องใช้มาตรการเดิมที่ใช้ในปี 2564 ก่อน 

 

อย่างไรก็ตาม มีการวางแผนระยะ 1 ปี และระยะ 3 ปี ระหว่างการก่อสร้างเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำท่วมด้วย ทั้งการเตรียมเครื่องสูบน้ำกำลังการสูบรวม 85,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงให้พร้อมใช้งาน การขุดลอกรางระบายน้ำที่มีตะกอนสะสม ขยะ 

 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ

 

และสิ่งกีดขวาง การพร่องน้ำในบ่อรับน้ำฝนภายในพื้นที่นิคมฯ บางปูให้ต่ำอยู่เสมอ เพื่อเตรียมการรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมา ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ 278,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

 

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมา กนอ.ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูมาอย่างต่อเนื่อง โดยการลดการระบายน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูออกสู่คลองสาธารณะด้านทิศเหนือ (คลองหกส่วน) และทิศตะวันออก (คลองลำสลัด) รวมทั้งระบายน้ำจากรางระบายน้ำในซอยต่างๆ ของพื้นที่ส่วนใหญ่ ยกเว้นพื้นที่เขตประกอบการเสรี และสูบระบายลงสู่คลองชายทะเล 

รวมทั้งปิดจุดอ่อนบริเวณแนวขอบคันดินของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เขตประกอบการเสรี โดยมีเขื่อนล้อมรอบพื้นที่เขตประกอบการเสรี และมีสถานีสูบระบายน้ำออกสู่คลองลำสลัด

 

"กนอ." เร่งโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม “นิคมฯ บางปู”

 

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีพื้นที่ประมาณ 4,942 ไร่ มีผู้ประกอบการจำนวน 355 โรงงาน แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 314 โรงงาน และเขตประกอบการเสรี 41 โรงงาน มีผู้ใช้แรงงานประมาณ 58,000 คน มูลค่าการลงทุนรวม 203,595 ล้านบาท 

 

โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกในพื้นที่ ได้แก่1.อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภัณฑ์ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ 4.อุตสาหกรรมกระดาษ และอาหาร และ 5.อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ นักลงทุนในพื้นที่ มีทั้งนักลงทุนไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ