ระดมหอการค้าอีสาน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับประชุมใหญ่ปลายปีนี้ 

08 ก.ย. 2565 | 07:58 น.

ประชุมพร้อมหน้าหอการค้าอีสาน 20 จังหวัด จี้ติดเมกะโปรเจ็กมติครม.สัญจรทุกโครงการ รวบรวมอุปสรรคแจ้งที่ประชุมใหญ่หอฯทั่วประเทศปลายปีนี้ กระทุ้งครม.เร่งทะลวงท่อ พร้อมข้อเสนอโครงการพัฒนาใหม่ เร่งเดินเครื่องฟื้นเศรษฐกิจทุกมิติ เชื่อมโยง CLMV-จีน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนส.ค. 2565 ที่จังหวัดมหาสารคาม มีการประชุมหอ การค้าจังหวัดภาคอีสานแบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ 3 ปีเศษ ที่มีการระบาดเชื้อโควิค-19 ที่ต้องใช้การประชุมระบบออนไลน์มาตลอด เพื่อกระตุ้นการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคอีสานหลังโควิด-19 คลี่คลาย ในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้

 

วาระสำคัญของการประชุม คือ การติดตามมติครม.สัญจรในภาคอีสาน ที่รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ลงในพื้นที่ หรือที่หอการค้าภาคอีสาน ได้เสนอขอรับความเห็นชอบ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ เลย อุดรธานี บุรีรัมย์ และหนองคาย จากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอีสานในทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการเกษตร ที่เป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของอีสาน จากพืชเกษตรหลัก อาทิ ข้าว มันสำปะหล้ง อ้อย ยางพารา หรือโคขุน ที่กำลังขยายตัวสู่ ภาคอีสานตอนบน เพื่อการแปรรูปส่งออก

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดมหอการค้าอีสาน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับประชุมใหญ่ปลายปีนี้ 

มติ.ครม.สัญจรดังกล่าว ถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคอีสาน จำเป็นที่ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดต้องให้ความสำคัญ ติดตามความก้าว หน้าในแต่ละมติแต่ละโครงการ ว่ามีปัญหา อุปสรรค หรือต้องการขอรับการสนับสนุน จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รวบรวมคืบหน้าโครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอผ่านที่ประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีในปลายปีนี้ เพื่อส่งต่อให้ครม.พิจารณาต่อไป รวมทั้งหากมีข้อเสนอโครงการใหม่ ให้รวบรวมเพื่อจะได้เสนอ ครม.เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด เนื่องจากภาคอีสาน ยังต้องได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อีกมาก

 

ส่วนจังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทย-สปป.ลาว ให้ติดตามดูแลการค้าชายแดนในด้านต่างๆ เพราะการค้าชาย แดนเป็นช่องทาง หรือประตูที่ระบายสินค้าไทยไปสู่ตลาดในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นอีกกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

ระดมหอการค้าอีสาน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับประชุมใหญ่ปลายปีนี้ 

ระดมหอการค้าอีสาน ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รับประชุมใหญ่ปลายปีนี้ 

โดยหลังโควิดคลี่คลายได้มีการเปิดชายแดนให้สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แล้ว มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย จึงต้องคอยติดตามว่ามีข้อขัดข้องอะไรหรือไม่ เพื่อจะได้รีบแก้ไข หรือหากต้องประสานกับแขวงหรือเมืองต่างๆ ของเพื่อนบ้าน ที่อาจมีการเปลี่ยน แปลงกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า หลายแห่งเปลี่ยนให้มาผ่านด่านสะพานข้ามนํ้าโขงแทนของเดิม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการรถไฟจีน-ลาว แทนรถบรรทุก ที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา

 

นายสวาทกล่าวอีกว่า ด้านการเกษตรนอกจากพืชเศรษฐกิจแล้ว เวลานี้การเลี้ยงโคขุนคุณภาพดีเพื่อการส่งออก โดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ ขยายผลอยู่ในภาคอีสานตอนล่างหลายจังหวัด ที่มีความสำเร็จน่าพอใจ และมีแผนศึกษาขยายพื้นที่สู่ภาคอีสาน ตอนบน ซึ่งพบว่ามีศักยภาพหลายที่ อาทิ ทุ่งกุลาร้องไห้ หรือ อุดรธานี หนองบัวลำภู ที่มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงควายและตั้งศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ซึ่งเอื้อกันได้เป็นอย่างดี โดยจะขอรับการสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯทำโครงการ “โคล้านตัว” เพื่อแปรรูปส่งออกต่างประเทศต่อไป

 

ด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ ที่สะดุดไปจากการระบาดโควิด-19 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย การท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆ โครงการท่องเที่ยวเลียบริมโขง 7 จังหวัด ตั้งแต่เลยถึงอุบลราชธานี ที่เป็นนโยบายของหอกาค้าไทยด้วยนั้น หลายจังหวัดได้พบปะกับแขวงหรือเมืองคู่คนละฝั่งโขงกันอย่างไม่เป็นทางการ เช่น หนองคาย-เวียงจันทน์, บึงกาฬ-ปากซัน, นครพนม-ท่าแขก ฯลฯ เพื่อวาง แผนในการส่งเสริมบูรณาการการท่องเที่ยวริมโขงร่วมกัน รวมทั้งรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการ และการเปิดประเทศรับคนเดินทางเข้า-ออก เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านหนองคายมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเวียดนาม ที่เข้ามาที่อุดรธานีมีวันละหลายร้อยคน เนื่อง จากมีความเชื่อมโยงกับ คนเวียดนามมากมานาน

แบบสะพานข้ามโขง 5 บึงกาฬ-บ่อลิคำไซ

หอการค้าภาคอีสาน มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ให้ครบทั้ง 3 มิติ รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน  ที่ปัจจุบันการท่องเที่ยวอีสานได้รับความนิยมเพิ่ม จนก้าวสู่อันดับต้นของประเทศ รวมทั้งหากทางการจีนเปิดประเทศให้คนเข้าออกประเทศได้ในปลายปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวผ่านด่านหนองคายสู่ภาคอีสานจำนวนมากแน่นอน ซึ่งหอการค้าอีสานประสานหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานการท่องเที่ยวภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงาน ททท.ในพื้นที่ภาคอีสานทุกแห่ง ให้พร้อมรองรับไว้แล้ว นายสวาทกล่าวยํ้า
 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า และต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในเดือนมี.ค. 2566 มาขับเคลื่อนงานต่อไป 

 

ยงยุทธ ขาวโกมล/รายงาน

หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,816 วันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2565