หอการค้าอีสานหนุนNEEC ฮับภูมิภาคเชื่อมเพื่อนบ้าน

25 มิ.ย. 2563 | 03:38 น.

ภาคเอกชนอีสานจับมือกับสภาพัฒน์ฯ ดันโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน หรือ NEEC เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสานให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจบริการเป็นหลัก ให้สอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาคเอกชนในนามของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีความเห็นร่วมกันกับทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ซึ่งเป็นภาคที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีตำแหน่งที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา หรือกลุ่มประเทศ CLMV ควรต้องมีแผนพัฒนาพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor-NEEC)

หอการค้าอีสานหนุนNEEC  ฮับภูมิภาคเชื่อมเพื่อนบ้าน

 

ซึ่งทางสภาพัฒน์ฯเองได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสานมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากภาคอีสานมีศักยภาพในตัวเองหลายด้านอยู่แล้ว เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากภาคอีสานมีศักยภาพในตัวเอง และความแตกต่างกับพื้นที่ของภาคอื่น จึงมีความคิดว่า น่าจะถึงเวลาแล้วที่พื้นที่ของภาคอีสานจะต้องมีการพัฒนาให้มีระเบียงเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคอีสาน โดยที่ผ่านมาทางสภาพัฒน์ฯเองก็มีแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานให้มีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วหลายแนวทาง เช่น ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก หรือการพัฒนาตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงตะวันตก-ตะวันออก(East-West Economic Corridor-EWEC) จากแม่สอดถึงมุกดาหาร เป็นต้น

หอการค้าอีสานหนุนNEEC  ฮับภูมิภาคเชื่อมเพื่อนบ้าน

 

หอการค้าอีสานหนุนNEEC  ฮับภูมิภาคเชื่อมเพื่อนบ้าน

โดยเบื้องต้นทั้งภาคเอกชนและสภาพัฒน์ฯ ได้พูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวบ้างแล้ว แต่ยังเป็นเพียงกรอบแนวความคิดเพื่อการศึกษา ซึ่งทางภาคเอกชนเห็นว่า เรื่องการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคอีสาน (NEEC) มีความสำคัญต่อภาคอีสานมาก เพราะหากเกิดเป็นแผนที่ชัดเจนก็จะเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภาคอีสานให้มากยิ่งขึ้น จะยังผลประโยชน์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยธรรมชาติ สามารถเดินทางโดยการคมนาคมได้ทั้งทางบกและทางอากาศ มีศักยภาพที่พร้อมให้การบริการหลายด้าน ไปยังพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวได้ด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการพูดคุยกันอีกยาว อย่างไรก็ตามภาคเอกชนมีเป้าหมาย ให้มีแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) เพื่อให้อีสานเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับภาคอื่นๆ

 

นายสวาทกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับระเบียงเศรษฐกิจบริการ NEEC ที่จะมีขึ้นในพื้นที่อีสานนั้น ในความคิดของเอกชน คงไม่ได้เน้นหนักไปในเรื่องของเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้เครื่องจักรหุ่นยนต์ทันสมัยเป็นหลัก แต่ต้องการให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจบริการ เน้นหนักในเรื่องของการบริการ เช่น การบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรที่ยกระดับราคาให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นเมืองอาหารที่จะให้บริการแก่ทุกเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการการขนส่งโลจิสติกส์ การบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น

“สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นภาคเอกชน ที่จะต้องมีการพูดคุยกับทางสภาพัฒน์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป ต้องมีแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวขึ้นมาให้ได้ ทางภาคเอกชนจะผลักดัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให้ได้” นายสวาท กล่าวยย้ำ

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,586 วันที่ 25 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563