svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

10 กันยายน 2565

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกโคม่า แห่ตุนทำสต๊อกวูบ ดันราคาพุ่ง สวนทางประกันรายได้รัฐบาลไทย แช่แข็งที่ 8.50 บาทต่อ กก. สภาเกษตรกรฯ ชง “จุรินทร์” ทบทวนราคาใหม่ เกษตรกรขอ 12 บาทต่อ กก. ด้านสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เรียกร้อง 3 ข้อช่วยผู้ประกอบการก้าวผ่านวิกฤติ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้มีการผ่อนปรนมาตรการ 3 :1 (ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน นำเข้าข้าวสาลีได้ 1 ส่วน) เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 2565 และให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทุกช่องทางปริมาณรวม 1.2 ล้านตันให้แล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค. หลังสิ้นสุดการผ่อนปรนแล้วให้กลับไปใช้มาตรการเดิมนั้น

 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกปี 2565/66 คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิต 1,179.61 ล้านตัน ลดลง 39.15 ล้านตัน (-3.21%) จากปริมาณ 1,218.76 ล้านตัน ในปี 2564/65 เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกา และยุโรปไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ปี 2565/66 ประมาณ  1,184.77 ล้านตัน ลดลง 15.04 ล้านตัน  (-1.25%) จาก 1,199.80 ล้านตัน ในปี 2564/65 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย ที่ยืดเยื้อทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจในการซื้อลดลง

 

 

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

ส่วนสถานการณ์การค้าข้าวโพดโลกปี 2565/66 ประมาณ 186.18 ล้านตัน ลดลง 5.26 ล้านตัน (-2.75%) จาก 191.44 ล้านตัน ในปี 2564/65  ประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป  (สัดส่วน 11%) จีน (10%) เม็กซิโก (9%) และ ญี่ปุ่น (8%) มีการนำเข้ารวมกัน 38%  และประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (33%) บราซิล (25%) อาร์เจนตินา (22%)  และยูเครน (7%) มีการส่งออกรวมกัน 87% ส่วนสต๊อกข้าวโพดโลกปีการผลิต 2565/66 คาดว่าจะมีสต๊อกปลายปีปริมาณ 306.68 ล้านตัน ลดลง 5.16 ล้านตัน (-1.65%) จากปี 2564/65 ซึ่งมีปริมาณ 311.84 ล้านตัน

 

 

ด้านสถานการณ์ราคาตลาดโลกพืชพลังงาน ปี 2565 ราคาปรับสูงขึ้นเฉลี่ย +37% (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ +29% ข้าวสาลี +43% ข้าวบาร์เลย์ +45%) ซึ่งแต่ละประเทศมีความต้องการซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศจากสถานการณ์โควิด และปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเล แนวโน้มราคาพืชพลังงานจะยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครน-รัสเซีย ที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศยังเกิดความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ด้านอาหาร บางประเทศออกมาตรการระงับและจำกัดการส่งออกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในประเทศ

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

 

ส่วนสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยเนื้อที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2564/65 พื้นที่ 6.95 ล้านไร่ ปี 2565/66 พื้นที่ 6.90 ล้านไร่ ซึ่งผลผลิตออกมากช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 ประมาณ 4.06 ล้านตัน (82% ของผลผลิตทั้งประเทศ) เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ซึ่งในปีนี้ผลผลิตเฉลี่ย 719 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ จากปีก่อน 711 กก.ต่อไร่ ซึ่งทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดการณ์ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565 ปริมาณ 7.98 ล้านตันลดลง - 0.59 ล้านตัน หรือ -6.88% จากปี 2564 (8.57 ล้านตัน)

 

แหล่งข่าว จาก นบขพ. กล่าวอีกว่า  ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้า ข้าวสาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผ่อนคลายสถานการณ์ต้นทุนในภาคปศุสัตว์ และช่วยให้ประชาชนไม่รับภาระราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั้น ผลการดำเนินการให้สิทธิผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณรวม 266,430.62 ตัน

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

แยกเป็นผู้ประกอบการนำข้าวสาลี 16 ราย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 ราย (กราฟิกประกอบ)ราคาขายปลีกอาหารสัตว์ในประเทศระหว่างมาตรการผ่อนปรนฯ (พ.ค.-ก.ค. 2565) ราคาขายปลีกอาหารไก่ไข่ทรงตัว อยู่ที่ 16.30 บาทต่อ กก. ราคาขายปลีกอาหารสุกรทรงตัว อยู่ที่ 17.93 บาทต่อ กก. ส่วนเกษตรกรยังสามารถขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ในราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูง 12 บาท/กก.

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

 

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จะทำหนังสือด่วน ถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอทบทวนประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 4 ใหม่ (จากข้อเรียกร้องชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์ขอที่ 12 บาท ต่อ กก. ) ขณะที่ราคาประกันอยู่ที่ 8.50 บาทต่อกก. จากไม่สอดคล้องกับต้นทุนเกษตรกร และราคาข้าวโพดโลก

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

 

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาปรับนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ ดังนี้

 

 1. พิจารณาให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ปรับราคาจำหน่ายตามต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น 2. ใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรกำกับดูแล และปล่อยเสรีในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ 3. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศให้มีมาตรฐานการปล่อยคาร์บอน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 40% ปลูกในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีมาตรฐานการผลิตในเรื่องการปล่อยคาร์บอน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อธุรกิจต่อเนื่องโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ส่งออกที่จะต้องตอบสนองเงื่อนไขของตลาดต่างประเทศ

 

 

ข้าวโพดโลก สต๊อกวูบราคาพุ่ง  ร้องปรับราคาประกัน 12 บาท/กก.

 

 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,817 วันที่ 11-14 กันยายน 2565