svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“วราวุธ” ต้อนรับ รมช.พลังงาน” สหรัฐ” หารือความร่วมมือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

02 กันยายน 2565

“วราวุธ” ต้อนรับ “รัฐมนตรีช่วยฯ พลังงาน สหรัฐอเมริกา” หารือความร่วมมือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

 

“วราวุธ” ต้อนรับ รมช.พลังงาน” สหรัฐ” หารือความร่วมมือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับ นายเดวิด เติร์ก (Mr. David Turk) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน แห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ

 

 

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น  20  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคพลังงาน ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก

 

ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050  และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ผ่านการสนับสนุนทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างขีดความสามารถ

“วราวุธ” ต้อนรับ รมช.พลังงาน” สหรัฐ” หารือความร่วมมือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ นายวราวุธ ได้กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน และภาคการเงินการคลัง

“วราวุธ” ต้อนรับ รมช.พลังงาน” สหรัฐ” หารือความร่วมมือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

 

ทางด้าน นายเดวิด เติร์ก ได้กล่าวชื่นชมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของไทย และยินดีให้การสนับสนุนประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะการลดต้นทุนของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก หรือพลังหมุนเวียน