svasdssvasds

ขสมก.กางแผนจ้างเอกชนวิ่งรถอีวี 224 คัน เซฟต้นทุนค่าน้ำมัน-เหมาซ่อม 230 ล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ก.ค. 2565 เวลา 8:57 น.

ขสมก.เปิดแผนจ้างเอกชนวิ่งรถอีวี 224 คัน วงเงิน 953 ล้าน เล็งเปิดประมูล ก.ย.นี้ คาดได้ผู้ชนะปลายปี65 ช่วยประหยัดต้นทุนน้ำมัน-ค่าเหมาซ่อม 230ล้านบาทต่อปี

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการ ในโครงการจ้างเหมาบริการเดินรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (อีวี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ จัดการเดินรถ และลดมลภาวะในเขตเมือง จำนวน 224 คัน วงเงิน 953 ล้านบาท ว่า ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ดขสมก.) ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว ั้แต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เบื้องต้นทาง ขสมก. เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีผกระทบต่อการให้บริการของประชาชน และมีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง จึงอยากให้มีความโปร่งใสในการทำงาน โดย ขสมก.ได้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อนำโครงการเข้าสูงการลงนามบันถึงข้อตกลงคุณธรรมระหว่างกัน โดยกรมบัญชีกลาง ได้ส่งรายชื่อผู้สังเกตการเข้าร่วมดำเนินการในครั้งนี้ด้วย

 

 

ขสมก.กางแผนจ้างเอกชนวิ่งรถอีวี 224 คัน  เซฟต้นทุนค่าน้ำมัน-เหมาซ่อม  230 ล้าน

สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ทั้งหมด 3 คนประกอบด้วย 1.รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ 2.นางสุจิตรา สุดดเขตต์ และ 3.นายอรวิทย์ เหมาะจุฑา

นายกิตติกานต์ กล่าวว่า หลังจากการลงนามแล้วเสร็จจะเริ่มดำเนินการจัดประชุม เพื่อจัดทำร่างเอกสารการประกาศประกวดราคา (ทีโออาร์) รวมทั้งรายละเอียดข้อกำหนดของโครงการฯ จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้น จะนำทีโออาร์ขึ้นประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ ของ ขสมก. หากไม่มีข้อท้วงติง คาดว่าจะเปิดประมูลในรูปแบบการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ภายในเดือนกันยายน 2565 และคาดว่าจะได้ผู้ชนะและลงนามสัญญาได้ ภายในปลายปี 2565 และจะได้เห็นรถโดยสารอีวีนำมาให้บริการได้ภายในต้นปี 2566

 

 

 

ทั้งนี้หากมีข้อท้วงติงจากการเปิดรับฟังความเห็นการประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์อาจจะทำให้ไทม์ไลน์การประมูลจ้างเอกชนวิ่งให้บริการล่าช้าออกไป

"ส่วนกำหนดการส่งมอบรถนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำทีโออาร์ ซึ่งในทีโออาร์นี้จะระบุว่าจะส่งมอบรถภายในกี่วัน หรือส่งมอบแบ่งเป็นล็อต ขณะเดียวกัน หากมีข้อท้วงติงก็จะนำกลับมาทบทวนแก้ไข เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด ส่วนแผนการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการ เบื้องต้นกำหนดไว้ 2 ปี ระหว่างรอแผนฟื้นฟูผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)"

ขสมก.กางแผนจ้างเอกชนวิ่งรถอีวี 224 คัน  เซฟต้นทุนค่าน้ำมัน-เหมาซ่อม  230 ล้าน

 

 

สำหรับรถโดยสารอีวี จำนวน 224 คัน ที่นำมาให้บริการประชาชนนั้น คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี โดยที่ปัจจุบันจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) อยู่ที่ 1,500 ล้านบาทต่อปี และช่วยลดต้นทุนค่าเหมาซ่อม ประมาณ 160 ล้านบาทต่อปี จากที่ปัจจุบันได้จ่ายค่าเหมาซ่อม 2,885 คัน อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง