svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น สุดอู้ฟู่ 2 ปี กวาดงานคมนาคมกว่า 1 พันล้าน

20 กรกฎาคม 2565

เจาะขุมธุรกิจ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น หลังถูกฝ่ายค้านยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 เชื่อมโยง “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เช็คข้อมูลบริษัทพบเพียงแค่ 2 ปี หจก.บุรีเจริญฯ จากบุรีรัมย์ กวาดงานของกระทรวงคมนาคม อู้ฟู่ กว่าพันล้านบาท

บรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 มีไฮไลท์วันแรก นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จังหวัดเชียงใหม่ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปมการปกปิดทรัพย์สินของตัวเองในส่วนที่เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยใช้ลูกจ้างเป็นนอมินี

 

พร้อมอภิปรายต่อว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีพฤติกรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะโครงการของกระทรวงคมคนาคมที่กำกับดูแล
 

บรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565

อีกทั้งนายปกรณ์วุฒิ ยังได้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น เป็นไทม์ไลน์ ดังนี้

 • หจก.บุรีเจริญ ก่อตั้งในปี 2539 โดยมี ตระกูลชิดชอบ ถือหุ้น 80% 
 • ที่ตั้งสำนักงานก็คือบ้านของ นายศักดิ์สยาม ในขณะนั้น 
 • เมื่อมีตำแหน่งทางการเมือง ก็ได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น หจก.บุรีเจริญทั้งหมด และย้ายสำนักงานไปที่อื่น 
 • ปี 2558 ช่วง คสช. บริหารประเทศ นายศักดิ์สยาม ก็กลับมาเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดของ บุรีเจริญ 
 • เพิ่มทุนเป็น 120 ล้านบาทและย้ายที่ตั้งสำนักงานมาที่บ้านหลังใหม่ของตัวเอง
 • ปี 2561 ก่อนมีการเลือกตั้ง นายศักดิ์สยาม โอนหุ้นออกไปทั้งหมดและย้ายที่ตั้งสำนักงานออกจากบ้านของตัวเอง ก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีเพียง 23 วัน

 

บรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบข้อมูลของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร Creden Data พบข้อมูลเชิงลึกของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับการเข้ารับงานของกระทรวงคมนาคมหลายโครงการ โดยมีข้อมูล ดังนี้ 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

 • 30/17 หมู่ที่ 15 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • จดทะเบียนวันที่ 8 มี.ค. 2539 (26 ปี 4 เดือน) 
 • ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 159 ล้านบาท

รายชื่อผู้ลงทุนใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

 1. นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 159,496,000 บาท
 2. นางสาวปริชาติ ขันเสน ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 1,000 บาท
 3. นายเอกราช ชิดชอบ ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 1,000 บาท
 4. นางสาววรางสิริ ระกิติ ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 1,000 บาท
 5. นางสาวนภาพร สีแสง ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 1,000 บาท
 6. นางสาวอนันญลักษณ์ เจริญเดช ลงหุ้นด้วย เงินจำนวน 1,000.00  บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

 • 8 มี.ค. 2539 จัดตั้งบริษัท บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
 • 18 มิ.ย. 2545 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
 • 1 เม.ย. 2546 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 66 ล้านบาท ก่อนจะเปลี่ยนเป็น 40 ล้านบาท
 • 27 มี.ค. 2558 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน  25,501,000 บาท
 • 2 เม.ย. 2558 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 65,501,000 บาท
 • 9 ต.ค. 2558 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 119,501,000 บาท
 • 8 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 159,501,000 บาท

 

กรรมการปัจจุบัน 4 คน

 • นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ 
 • นางสาวปริชาติ ขันเสน 
 • นายเอกราช ชิดชอบ 
 • นางสาววรางสิริ ระกิติ

 

สำหรับกรรมการมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

ปี 2563 กรรมการเข้ามาใหม่

 • นางสาวนภาพร สีแสง
 • นางสาวอนันญลักษณ์ เจริญเดช 
 • นางสาววรางสิริ ระกิติ 
 • นางสาวปริชาติ ขันเสน 
 • นายเอกราช ชิดชอบ 
 • นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์

 

ปี 2564 ผู้ที่ออกจากการเป็นกรรมการ

 • นางสาวอนันญลักษณ์ เจริญเดช
 • นางสาวนภาพร สีแสง เข้าใหม่ 

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2558 - 2565

 • จำนวน 296 รายการ
 • รวมมูลค่างานที่ได้รับจากภาครัฐ 3,262.93 ล้านบาท

 

ทั้งนี้หากพิจารณาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปี 2564 – 2565 เฉพาะโครงการที่บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ได้รับงานของกระทรวงคมนาคม มีด้วยกัน 47 โครงการ วงเงิน 1,088 ล้านบาท โดยมีข้อมูลดังนี้

 

ปี 2564 

 

หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ได้รับงานจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม 23 โครงการ วงเงิน 595.65 ล้านบาท แบ่งเป็น ของกรมทางหลวง 8 โครงการ วงเงิน 274.43 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 15 โครงการ วงเงิน 321.22 ล้านบาท 

 

ปี 2565 

 

หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ได้รับงานจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม 24 โครงการ วงเงิน 493.56 ล้านบาท แบ่งเป็น ของกรมทางหลวง 9 โครงการ วงเงิน 221.97 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 15 โครงการ วงเงิน 271.59 ล้านบาท 

รายละเอียดการรับงานกับหน่วยงานรัฐ ของ หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ทั้งหมดจาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คลิกที่นี่


ส่วนข้อมูลงบการเงินนำส่งในปี 2564 

 • สินทรัพย์รวม 302 ล้านบาท
 • รายได้รวม 629 ล้านบาท
 • รายจ่ายรวม 603 ล้านบาท
 • กำไร 20 ล้านบาท