svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ข้าวนึ่งไทย” โอกาสทองหลังบังกลาเทศลดภาษีนำเข้า

19 กรกฎาคม 2565

“ข้าวนึ่งไทย” โอกาสทองหลังบังกลาเทศลดภาษีนำเข้าให้2เอกชนไทย ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวของกระทรวงการอาหารของบังกลาเทศ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวนึ่งเหลือ25% จากภาษีและอากรนำเข้าเต็ม 62.5% หรือลดลง37.5 %โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เนื่องจากปัจจุบันบังกลาเทศกำลังประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 8 ปี และผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 สำหรับการนำเข้าข้าวของบังกลาเทศจะเป็นการเปิดประมูลให้ภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการอาหารของบังกลาเทศมาเข้าร่วมประมูล ซึ่งล่าสุดในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ของบังกลาเทศ

 

 

โดยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2567 มีบริษัทไทยที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวของกระทรวงการอาหารบังกลาเทศจำนวน 2 ราย คือ บริษัท Asia Golden Rice Co., LTD และบริษัท Thai Granlux International Rice Co., Ltd. ที่มีโอกาสเข้าร่วมประมูลข้าวของบังกลาเทศในครั้งนี้

“ข้าวนึ่งไทย” โอกาสทองหลังบังกลาเทศลดภาษีนำเข้า

ทั้งนี้ที่ผ่านมา บังกลาเทศเคยเป็นตลาดนำเข้าข้าวนึ่งที่สำคัญของไทย ดังนั้น การประกาศปรับลดภาษีนำเข้าข้าวนึ่งของบังกลาเทศจึงจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับข้าวนึ่งไทยที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวนึ่งในบังกลาเทศอีกครั้งหนึ่ง

ประกอบกับตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 บังกลาเทศนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยบวกที่สำคัญ อาทิ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ คุณภาพ มาตรฐาน และรสชาติข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสถานการณ์ขนส่งทางเรือที่คลี่คลายลง

“ข้าวนึ่งไทย” โอกาสทองหลังบังกลาเทศลดภาษีนำเข้า