svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วราวุธ -กก.วล. ยกระดับค่ามาตรฐาน PM2.5  ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว

14 กรกฎาคม 2565

วราวุธ -กก.วล. ยกระดับค่ามาตรฐาน PM2.5  ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้แล้ว วราวุธ ศิลปอชา มอบนโยบาย ยกมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  (คพ.) เปิดเผยว่าเนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย

 

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ตามที่ ครม.เห็นชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย คพ. ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

โดยทั่วไป  ได้นำเสนอผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.)

 

ให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ  ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้น เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียนลำดับต้นๆ ได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน

นายอรรถพล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.)

 

โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. และกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม.และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีการตรวจวัดให้เป็นไปตามที่ประกาศ

 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (คลิกที่นี่)