svasdssvasds

"วราวุธ" ย้ำ Roadmap รีไซเคิลขยะพลาสติก 100% ปี 2570

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 ก.ค. 2565 เวลา 7:35 น.

"วราวุธ ศิลปอาชา" ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Bloomberg ย้ำ Roadmap การจัดการปัญหาขยะพลาสติก ตั้งเป้ารีไซเคิลให้ได้ 100%. ภายในปี 2570 พร้อมคุมเข้มการนำเข้าขยะพลาสติกผิดกฎหมาย

นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Bloomberg เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งเป้าจะใช้เศษพลาสติกภายในประเทศมารีไซเคิลให้ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2570 ตาม Roadmap การจัดการ ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2570

 

ส่วนปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะพลาสติกผิดกฎหมายจากต่างประเทศ ทางกรมควบคุมมลพิษมีการติดตามเรื่องดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ และมีมาตรการลดการนำเข้าเศษพลาสติก โดยนำเข้าเฉพาะเศษพลาสติกบางชนิด ที่ประเทศไทยมีไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเท่านั้น
 

ปัจจุบันภาคเอกชนในประเทศไทย มีส่วนร่วมในการจัดการกับขยะพลาสติก โดยนำเทคโนโลยี up-cycling มาช่วยในการจัดการ เช่น การเพิ่มมูลค่าเศษพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ เส้นใยสำหรับการทอผ้า เป็นต้น

 

ขณะเดียวกัน ก็มีการส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วย นอกจากนี้ ประชาชนไทย เริ่มมีความตื่นตัวด้านความปลอดภัยทางอาหาร จากไมโครพลาสติกที่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน 

การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะลกร้อน และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายใต้แคมเปญ “everyday say no to plastic bags”

 

ปัญหาดังกล่าว มีความตื่นตัวมากขึ้น หลังจากเกิดกรณีที่ลูกพะยูน “มาเรียม” ตาย และพบว่ามีเศษ ขยะพลาสติก อยู่ในช่องท้อง ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์และพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติก ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนมากขึ้น และขยายผลต่อเนืองมาจนถึงปัจจุบัน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด