svasdssvasds

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ก.ค. 2565 เวลา 4:09 น. 2.2k

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48%  “จุรินทร์” จับมือสมาคมโรงสีข้าว-ปั๊มน้ำมัน-สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  จัดข้าวสารถุงราคาถูกขายทั่วประเทศผ่าน ปตท. -บางจาก-พีที และ Outlet ชุมชนกว่า 703 จุด กว่า 1.5 ล้าน กก.

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที   

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก.และ 48 กก.รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ มีจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน ประกอบด้วย

 

 

 

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

1.ข้าวหอมมะลิ

2.ข้าวหอมผสม

3.ข้าวขาว

 4.ข้าวเหนียว

ราคาลดสูงสุดถึง 48% เฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด และมีบางรุ่นลดสูงสุดถึง 98 บาท จุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกมีทั้งสิ้นทั่วประเทศ 703 จุดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

สำหรับจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ 1)PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ 2)ปั๊มพีที 193 จุด 3)ปั๊มบางจาก 43 จุด 2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีมีทั่วประเทศ 46 จุด 3.จุดที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสมต่อไปโดยจะเริ่มเฟส1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ถ้าประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

สำหรับผู้บริโภคและที่สนใจ ว่าจุดจำหน่ายทั้ง 703 จุดทั่วประเทศอยู่ที่ไหนบ้างให้ติดตามได้จากเว็บไซต์โมบายพาณิชย์ https://mobilepanich.com/  หรือที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ข้าวถุงราคาถูก ประสบความสำเร็จหรือเริ่มต้นได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชนประกอบด้วยสมาคมโรงสีข้าวไทย

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และบริษัทปั๊มน้ำมันพีที ปตท.และบางจาก รวมทั้งบริษัทผลิตข้าวถุงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนถึง 228 ยี่ห้อ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภคในยามที่ทุกคนอยากได้ข้าวสารถุงที่มีราคาถูกลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

รีบเลย ข้าวถุงลดราคา สูงสุด48% วันนี้ถึง31ก.ค.นี้เท่านั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง