svasdssvasds

อุบลฯ-จำปาสัก ประชุมกรรมการชายแดน ผนึกความร่วมมือระดับพื้นที่แน่นแฟ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ก.ค. 2565 เวลา 8:07 น.

อุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก กลับมากระชับสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นหลังโควิดคลาย จัดประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ลาว - ไทย แขวงจำปาสัก

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ลาว - ไทย แขวงจำปาสัก เชื่อมสัมพันธ์กับแขวงจำปาสัก โดยมี ท่าน ปอ. วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ให้การต้อนรับ 

 

จากนั้นมอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนไทย - ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับ ท่านโสม บุดตะกุน หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาว – ไทย แขวงจำปาสัก

อุบลฯ-จำปาสัก ประชุมกรรมการชายแดน ผนึกความร่วมมือระดับพื้นที่แน่นแฟ้น

อุบลฯ-จำปาสัก ประชุมกรรมการชายแดน ผนึกความร่วมมือระดับพื้นที่แน่นแฟ้น

และคณะประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมฯ ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระดับท้องถิ่น เมื่อ 27 มิ.ย.2565 ที่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

 

โดยหัวหน้าห้องว่าการแขวงจำปาสัก อ่านบททบทวนการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย - ลาว/ลาว - ไทย ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 13 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกภาพ 

อุบลฯ-จำปาสัก ประชุมกรรมการชายแดน ผนึกความร่วมมือระดับพื้นที่แน่นแฟ้น

อุบลฯ-จำปาสัก ประชุมกรรมการชายแดน ผนึกความร่วมมือระดับพื้นที่แน่นแฟ้น

หัวหน้าห้องว่าการแขวงจำปาสัก และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันอ่านร่างบันทึกการประชุม คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

ทั้งนี้ จะได้นำร่างบันทึกการประชุมร่วมฯ ฉบับสมบูรณ์ นำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับ เจ้าแขวง แขวงจำปาสัก ลงนามร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามชายแดนไทย - ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปา ต่อไป
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด