svasdssvasds

ปลัดมหาดไทย สั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้มแนวปฏิบัติ ใช้กัญชา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ก.ค. 2565 เวลา 14:10 น. 5.6k

ปลัดมหาดไทย ออกคำสั่ง “ด่วนที่สุด” ถึงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คุมเข้ม 7 แนวทางปฏิบัติในการ “ใช้กัญชา”

จากกรณีปลดเสรีกัญชา กลายเป็นข้อถกเถี่ยงการ “เปิดเสรีกัญชา”  โดยเฉพาะข้อกังวลการปลดเสรีกัญชา จะขยายวงกว้างไปในทุกพื้นที่นั้น

 

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน7 ข้อ

 

โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน  รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

 

กัญชาเสรี

 

กัญชาเสรี

นอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งแจ้งไปยังนายอำเภอให้ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างถูกกฎหมาย/ระเบียบและหลักวิชาการการแพทย์ตลอดจนโทษภัยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่  

รวมทั้งสอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด